VGTU konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis”

VGTU kviečia į 21 – ąją jaunųjų mokslininkų konferenciją „Mokslas – Lietuvos ateitis: Aplinkos apsaugos inžinerija”.

Konferencija vyks 2018 m. kovo 20 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto II rūmuose, Saulėtekio al. 11, Vilniuje. Konferencijoje dalyvaus Lietuvos ir užsienio mokslininkai. Vyks plenarinis posėdis, kuriame pranešimus skaitys pramonės įmonių, valstybinių ir mokslinių institucijų atstovai. Jaunieji mokslininkai skaitys pranešimus pasekcijuose bei pristatys stendinius pranešimus.

Daugiau informacijos kvietime (atsisiųsti).

KONFERENCIJOS TEMATIKA:

Atmosferos apsauga

Atmosferos tarša, oro užterštumo tyrimai ir valymo technologijos, aplinkos monitoringas,  atsinaujinantys energijos šaltiniai, matematinis modeliavimas.

Hidrosferos ir dirvožemio apsauga

Paviršinis ir požeminis vanduo, nuotekos, dirvožemis, jų taršos kontrolė ir  taršos mažinimas, atliekų tvarkymas, matematinis modeliavimas.

Antropogeninės taršos poveikis aplinkai

Kraštovaizdžio tvarkymas, antropogeninė tarša ir biologinė įvairovė, antropogeninis poveikis aplinkai, visuomenės sveikata, klimato kaita ir jos indikatoriai, aplinkos apsaugos vadyba ir ekonomika.

Fizinė aplinkos tarša

Vibracija, akustinis triukšmas, šiluminė tarša, elektromagnetiniai laukai, jonizuojanti spinduliuotė, fizinės taršos mažinimo priemonės, matematinis modeliavimas.

Sveikiname

Sveikiname Meteorologijos ir hidrologijos studijų programos III kurso studentą Giedrių Uselį gavus prof. Stepono Kolupailos vardinę stipendiją!

Meteorologijos ir hidrologijos II kurso ir Hidrometeorologijos I-II kursų studijų programų studentams

Tiriamųjų darbų ataskaitas ir mokslinius projektus* (užbaigtus ir įrištus) prašome pristatyti į Hidrologijos ir klimatologijos katedrą (315 k.) iki 2017 m. gruodžio 22 d. 14 val.

Ginti bus leidžiama tik metodinius reikalavimus (Metodiniai nurodymai rašantiems kursinius ir baigiamuosius darbus – https://www.hkk.gf.vu.lt/) atitinkančius darbus. Tokių darbų autorių sąrašai bus paskelbti gruodžio 27 d.

Rekomenduojame iki gruodžio 11 d. pateikti vadovams darbų juodraščius.

Darbų gynimas vyks sesijos metu nustatytu laiku.

*Bakalauro studijų programos II k. studentai rengia Meteorologijos / Hidrologijos tiriamojo darbo ataskaitą, o magistrantai – Meteorologijos / Hidrologijos mokslinio darbo projektą.

Katedros vedėjas
Prof. A. Bukantis

2017 11 30

Paskaitų pakeitimai

Sinoptinės meteorologijos pagrindų paskaita:

– iš lapkričio 28 d. perkeliama į lapkričio 24 d. 10.00 val. (319 a.)

– iš gruodžio 5 d. perkeliama į lapkričio 29 d. 11.00 val. (318 a.)

Dr. Davis Gruberts paskaitos

Daugpilio universiteto Gamtos mokslų ir matematikos fakulteto dėstytojas dr. Davis Gruberts skaitys paskaitas ChGF Geomokslų institute (anglų kalba):

2017-11-09 (ketvirtadienis) 12.00 val. 316 auditorijoje

1. „Lagrangian research method in lowland river hydrology”
2. „Floodwater storage capacity of the Middle Daugava floodplain”

Kviečiame dalyvauti!

Paskaitų pakeitimai

TREČIADIENIS spalio 4 d.
14:00 – 17:00 Biometeorologija (Privalomasis)(paskaita), Doc. Justas Kažys, 319 Klimatologijos ir meteorologijos a. (CHGF)
17:00 – 19:00 Biometeorologija (Privalomasis)(pratybos), Doc. Justas kažys, 319 Klimatologijos ir meteorologijos a. (CHGF)

Stepono Kolupailos veikla prisiminta „Literatūroje ir mene”

Minint Lietuvos vandenų tyrimų pradininko Stepono Kolupailos 125-ąsias gimimo metines, prisimintini ne tik jo moksliniai nuopelnai, bet ir plati kultūrinė veikla. Aktyviai dalyvavęs daugelyje organizacijų, nuolat propagavęs naujoves visuomenei, jis buvo vienas populiariausių tarpukario Lietuvos veikėjų. Nenuostabu, kad jubiliejinė data sulaukė dėmesio ir kultūros leidiniuose: šia proga savaitraščio „Literatūra ir menas” viršelį papuošė 1940 m. S. Kolupailos daryta spalvota nuotrauka. Žurnale spausdinamas ir jo darbams atminti skirtas straipsnis.

1 2 3 4 5 17