Stepono Kolupailos jubiliejų pasitinkant

Rugsėjo 14 d. sukanka 125 m. nuo žymiausio Lietuvos hidrologo, iškilaus mokslininko ir visuomenės veikėjo Stepono Kolupailos gimimo. Jo pėdsakai iki šiol ryškūs ne tik mūsų šalies, bet ir pasaulio hidrologijos istorijoje: S. Kolupaila laikomas žmogumi ypač daug nuveikusiu tarptautiniu mastu unifikuojant vandens matavimų metodiką, prisidėjusiu prie ligtol menkai pažintų Rytų Europos upių tyrimų, pasiūliusiu naujus vandens debito įvertinimo būdus. 

Būtina nepamiršti ir jo indėlio plėtojant Lietuvos krašto pažinimą, propaguojant turizmą, fotografiją, skautų sąjūdžio iniciatyvas. S. Kolupaila buvo vienas tų, kurie nuolat pristatydavo visuomenei savo nuveiktus darbus, mokslo pasiekimus, kelionių įspūdžius. Prisimindami šią neeilinę personą, siūlome peržvelgti kelias unikalias nuotraukas ir paskaityti vieną iš jo rašytų populiariųjų straipsnių.

Siūlome paskaityti vieną iš S. Kolupailos darbų arba G. Valiuškevičiaus straipsnį „Lietuvos žiniose” (2017-09-14).

Kvietimas į seminarą!

Gerbiami kolegos, Vilniaus universiteto Geomokslų institutas kviečia į seminarą „Klimato kaita ir sveikata: Vokietijos patirties perteikimas Baltijos šalims” (”Climate change and health: German experience to Baltic States”).

Seminaras skirtas susipažinti, kaip besikeičiantis klimatas veikia žmonių sveikatą, Vokietijoje ir Baltijos šalyje atliekamais tyrimais ir pasiekimais šioje srityje, pasidalinti gerąja patirtimi. Seminare bus pasidalinta Vokietijos mokslininkų patirtimi, kaip apsaugoti žmonių sveikatą keičiantis klimatui. Apie tyrimus Baltijos šalyse pranešimus pristatys mokslininkai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos.

Renginys vyks anglų kalba.

Seminaras vyks 2017 m. rugpjūčio 29 d. Vilniaus universitete, Geomokslų instituto Didžiojoje auditorijoje 214 a. (M.K. Čiurlionio g. 21, Vilnius). Renginio pradžia 8.45 val.

Išsami renginio programa (anglų k.).
Visus norinčius dalyvauti renginyje prašome registruotis el. paštu judita.liukaityte@gf.vu.lt arba tel. (8-615) 35939 iki 2017 m. rugpjūčio 27 d.

Šis „Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro“ (http://www.hochschulkontor.lv/) projektas yra remiamas Vokietijos akademinių mainų tarnybos (DAAD) iš Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšų.

Paskaitų pakeitimai

PIRMADIENIS rugsėjo 4 d.
14:00 – 16:00 Aplinkos modeliavimo pagrindai (Privalomasis) (paskaita), Doc. Edvinas Stonevičius, 319 Klimatologijos ir meteorologijos a. (CHGF)
16:00 – 18:00 Aplinkos modeliavimo pagrindai (Privalomasis) (pratybos), Doc. Edvinas Stonevičius, 319 Klimatologijos ir meteorologijos a. (CHGF)

KETVIRTADIENIS rugsėjo 14 d.
09:00 – 11:00 Distanciniai metodai hidrometeorologijoje (Privalomasis) (paskaita), Doc. Justas Kažys, 318 Skaitmeninių met. hidromet. l. (CHGF)
11:00 – 13:00 Distanciniai metodai hidrometeorologijoje (Privalomasis) (pratybos), Doc. Justas Kažys, 318 Skaitmeninių met. hidromet. l. (CHGF)

KETVIRTADIENIS rugsėjo 7 d.
14:00 – 17:00 Ilgalaikių meteorologinių prognozių metodai (Privalomasis) (paskaita), Doc. Gintautas Stankūnavičius, 319 Klimatologijos ir meteorologijos a. (CHGF)
17:00 – 19:00 Ilgalaikių meteorologinių prognozių metodai (Privalomasis) (pratybos), Doc. Gintautas Stankūnavičius, 319 Klimatologijos ir meteorologijos a. (CHGF)

Ginantiems tiriamuosius darbus ir mokslinio darbo projektus

Mereorologijos ir hidrologijos studijų programos III kurso bei Hidrometeorologijos studijų programos I kurso studentų dėmesiui

Hidrologijos/Meteorologijos tiriamuosius darbus ir Hidrologijos/Meteorologijos mokslinio darbo projektus leidžiama ginti visiems pristačiusiems darbus.

Hidrologijos/Meteorologijos tiriamųjų darbų gynimas vyks birželio 5 d. 9 val. 316 kab.
Hidrologijos/Meteorologijos mokslinio darbo projektų gynimas vyks birželio 15 d. 9 val. 316 kab.

2017-06-02
Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas
prof. A. Bukantis

Doc. dr. T. Sargsyan paskaita „Armėnija: Apibendrinta geografinė apžvalga”

Šį mėnesį Geomokslų institute, Hidrologijos ir klimatologijos katedroje vieši Doc. dr. Tigran Sargsyan iš Jerevano, Armėnijos, atvykęs pagal ERASMUS programą. Docentas gegužės 17 d. skaitė paskaitą anglų kalba „ARMENIA: A GENERAL GEOGRAPHICAL OVERVIEW (location, neighbors and geopolitics, nature, population and economy)”. Paskaitos akimirkas galite rasti paspaudę „Skaityti toliau”

Jei praleidote šią paskaitą, galie dar suspėti į kitą: „VILNIUS AND YEREVAN: A COMPARATIVE GEO-ANALYSIS OF URBAN ENVIRONMENT”. Paskaita vyks anglų kalba gegužės 24 dieną (trečiadienį) 13.00 val. Prof. Chomskio auditorijoje.

Taip pat galite padėti docentui vykdyti tyrimą apie Vilniaus miestą ir užpildyti šią anketą (trukmė 2-3 min.).

» Read more

Magistrantų išvyka į LRT ir LNK televizijų studijas

2017 metų gegužės 9 d. Hidrometeorologijos 1 kurso studentai kartu su „Hidrometeorologijos teorinio seminaro“ dalyko lektore dr. Judita Liukaityte–Kukiene keliavo į LRT ir LNK televizijų studijas. Pažintinėje ekskursijoje buvo susipažinta su televizijų veikla. Studentai stebėjo kaip vyksta darbas montažinėje, įgarsinami naujausi filmai bei serialai, taip pat buvo apžiūrėta įvairi filmavimo technika. Galiausiai ekskursijos dalyviai filmavimo studijoje stebėjo kaip vyksta orų prognozių filmavimai, o vėliau buvo artimiau susipažinta ir su pačiais orų pranešėjais. Ekskursijos pabaigoje LRT studijoje taip pat aplankyti senoji orų prognozių filmavimo patalpa bei senovinių televizorių muziejus.

Ekskursijos akimirkas galite matyti paspaudę „Skaityti toliau”.

» Read more

1 2 3 4 5 6 17