Vykdomi projektai

VU BIUDŽETINIAI MOKSLO – TIRIAMIEJI DARBAI

 • Akvasistemų reakcijų į nestacionarius hidrometeorologinius ir antropogeninius poveikius tyrimai (prof. habil. dr. K. Kilkus; 1991-1995 metai)
 • Medžiagos ir energijos transformacijos litoralėse (prof. habil. dr. K. Kilkus; 1996-2000 metai)
 • Globalinio atšilimo įtakos agroklimatinių išteklių dinamikai įvertinimas (prof. dr. A. Bukantis; 1996-2000 metai)
 • Hidrosferos reakcijos į įvairaus rango klimato svyravimus (prof. habil. dr. K. Kilkus; 2001-2003 metai)
 • Klimato kaita ir Lietuvos vandens išteklių kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai prof. dr. Bukantis; 2004-2008 metai)
 • Klimato svyravimai ir Lietuvos vandens išteklų kiekybiniai bei kokybiniai pokyčiai (vad. prof. dr. A. Bukantis, 2009-2013 metai).
 • Klimato ir vandens išteklių regioninė analizė (vad. prof. dr. A. Bukantis, 2014–2018 m.)

LIETUVOS VALSTYBINIO MOKSLO FONDO ir LIETUVOS MOKSLO TARYBOS REMIAMI TYRIMAI

 • Lietuvos agroklimatinių resursų modeliavimas klimato atšilimo kontekste (prof. dr. A. Bukantis; 1995 metai)
 • Lietuvos upių vagų užaugimo dinamikos tyrimas (prof. habil. dr. K. Kilkus; 1996 metai)
 • Klimato svyravimų įtaka dabartiniams fiziniams-geografiniams procesams Lietuvoje (prof. dr. A. Bukantis; 1998-1999 metai)
 • UV saulės radiacijos intensyvumas ir jo fliuktuacijos Lietuvoje (prof. dr. A. Bukantis; 2001 metai)
 • Europos klimato įvertinimas ir duomenų bazės sudarymas (prof. dr. A. Bukantis; 2004 metai)
 • Urbanistinės aplinkos kokybė ir pokyčiai (prof. A. Bukantis, doc. dr. E. Rimkus, doc. dr G. Stankūnavičius; 2001-2004 metai)
 • Mažieji Lietuvos ežerai: kilmė, vystimasis, hidrologija (monografija) (doc. dr. G. Valiuškevičius; 2004–2005 metai)
 • Prisitaikymo prie klimato kaitos politika ir strategija Baltijos jūros regione (Lietuvos dalyje) (prof. dr. A. Bukantis, 2007 m.)
 • Projektas ARUODAS – Klimato ir žemės ūkio augalų produktyvumo kaitos Lietuvoje modeliavimas (doc. E. Rimkus 2007 m.)
 • Klimato kaitos poveikio modeliavimo dirvožemio hidroterminiam režimui testavimas lizimetriniais tyrimais (prof. dr. A. Bukantis, 2008 m.)
 • Didelio masto atmosferos cirkuliacijos rodiklių taikymas klimato ir ilgalaikių orų anomalijų tyrimui Lietuvoje (doc. G. Stankūnavičius, 2008 m.)
 • Klimato kaitos poveikio kritulių ekstremalumui ir evapotranspiracijai kompleksinis vertinimas (prof. dr. A. Bukantis, 2009 .)
 • Klimato kaitos ir kitų abiotinių aplinkos veiksnių poveikio vandens ekosistemoms vertinimas (KLIM-EKO), (prof. dr. A. Bukantis, doc. dr. J.  Kažys, 2015-2018  m.)

MINISTERIJŲ UŽSAKYTOS VIRIAUSYBINĖS MOKSLO – TIRIAMOSIOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI

 • Valstybinio vandenų fondo ežerų tinkamumo žuvininkystei įvertinimo pagal hidrometeorloginius rodiklius metodikos sukūrimas (prof. habil. dr. K. Kilkus; 1996 metai)
 • Lietuvos Baltijos jūros krantų geologinis atlasas (prof. habil. dr. R P. Žaromskis; 2002-2004 metai)

DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE IR PROGRAMOSE

 • BALTEX (doc. dr. Z. Kaunas;1993-1998 metai)
 • WETLAND (prof. habil. dr. K. Kilkus;1993-1998 metai)
 • ECOSLIT (prof. habil. dr K. Kilkus;1992-1997 metai)
 • SOCRATES Programme: ETNET 21 Environment-Water (European Thematic Network of Education and Training for Environment – Water) Švietimo ir mokslo sąsaja nepertraukiamo mokymosi perspektyvoje  (prof. habil. dr. K. Kilkus;2000-2003 metai)
 • Lithuanian-Ukrainian project: Developing the scientific foundations for construction of the computer-aided system used for agroecological monitoring and passportization of the land territories liberated during conversion (doc. dr. Z. Kaunas; 2002-2004 metai)
 • FP5 RTD Programme: European Flood Forecasting System (prof. dr. A. Bukantis, doc. dr. E. Rimkus, doc. dr. G. Stankūnavičius, doc. dr. G. Valiuškevičius; 2002-2004 metai)
 • Project: Nordic network on Fine-scale Atmospheric Modelling – NetFam (P. Jalinskas; 2004 metai) http://hirlam.fmi.fi/
 • Project: PIN-Matra2003/040 Management and restoration of Natura 2000 sites through an Integrated River Basin Management Plan of the Dovine River ( prof. habil. dr. K. Kilkus, E. Stonevičius; 2003-2006 metai) http://www.zuvintas.lt/en/m9_6.php
 • Project: European Climate Assessment & Dataset (prof. dr A. Bukantis; 2003–2006 metai) http://eca.knmi.nl/
 • Baltijos jūros regiono INTERREG IV B kaimynystės programa: Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region (BaltCICA). Klimato kaita: poveikis, kaštai ir adaptacija Baltijos jūros regione, vad. prof. dr. E.Rimkus, 2009–2012 m.
 • BaltCICA – klimato kaita: poveikis, kaštai ir adaptacija Baltijos jūros regione (prof. dr. E.Rimkus) (2009-2012 metai)
 • Lietuvos – Ukrainos, dvišalis bendradarbiavimo mokslinis projektas „Regioninis ekosistemų Baltijos ir Juodojoje jūrose atsakas į globalaus masto klimato pokyčius“( doc. dr G. Stankūnavičius; 2009-2010 metai).
 • Project: Baltic Challenges and Chances for local and regional development generated by Climate Change (BalticClimate), doc. dr. J. Kažys, 2009–2011 m.
 • Project: Management of the Niemen River basin with account of adaptation to climate change in the programme of pilot projects on adaptation to climate change in transboundary basins under the UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes (Water Convention), prof. dr. E. Rimkus, doc. dr. E. Stonevičius, 2011–2014 m.
 • Project: Integrated Drought Management Programme in Central and Eastern Europe (IDMP CEE), vad. G. Stankūnavičius, 2013–2015 m.
 • Project: Climate change in peatlands: Holocene record, recent trends and related impacts on biodiversity and sequestered carbon (CLIMPEAT), vad. prof. dr. E. Rimkus, 2013–2016 m. climpeat.lt.