VGTU konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis”

VGTU kviečia į 21 – ąją jaunųjų mokslininkų konferenciją „Mokslas – Lietuvos ateitis: Aplinkos apsaugos inžinerija”.

Konferencija vyks 2018 m. kovo 20 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto II rūmuose, Saulėtekio al. 11, Vilniuje. Konferencijoje dalyvaus Lietuvos ir užsienio mokslininkai. Vyks plenarinis posėdis, kuriame pranešimus skaitys pramonės įmonių, valstybinių ir mokslinių institucijų atstovai. Jaunieji mokslininkai skaitys pranešimus pasekcijuose bei pristatys stendinius pranešimus.

Daugiau informacijos kvietime (atsisiųsti).

KONFERENCIJOS TEMATIKA:

Atmosferos apsauga

Atmosferos tarša, oro užterštumo tyrimai ir valymo technologijos, aplinkos monitoringas,  atsinaujinantys energijos šaltiniai, matematinis modeliavimas.

Hidrosferos ir dirvožemio apsauga

Paviršinis ir požeminis vanduo, nuotekos, dirvožemis, jų taršos kontrolė ir  taršos mažinimas, atliekų tvarkymas, matematinis modeliavimas.

Antropogeninės taršos poveikis aplinkai

Kraštovaizdžio tvarkymas, antropogeninė tarša ir biologinė įvairovė, antropogeninis poveikis aplinkai, visuomenės sveikata, klimato kaita ir jos indikatoriai, aplinkos apsaugos vadyba ir ekonomika.

Fizinė aplinkos tarša

Vibracija, akustinis triukšmas, šiluminė tarša, elektromagnetiniai laukai, jonizuojanti spinduliuotė, fizinės taršos mažinimo priemonės, matematinis modeliavimas.