Informacija rašantiems tiriamuosius darbus

METEOROLOGIJOS IR HIDROLOGIJOS
III KURSO ir
HIDROMETEOROLOGIJOS
I KURSO STUDIJŲ PROGRAMŲ
STUDENTŲ DĖMESIUI!

Tiriamųjų darbų ataskaitas ir mokslinius projektus* (užbaigtus ir įrištus) prašome pristatyti į Hidrologijos ir klimatologijos katedrą (315 k.) iki 2017 m. gegužės 31 d. 14 val.

Ginti bus leidžiama tik metodinius reikalavimus atitinkančius darbus (Metodiniai nurodymai rašantiems mokslo tiriamuosius ir baigiamuosius darbus).
Tokių darbų sąrašai bus paskelbti iki birželio 3 d.

Rekomenduojame iki gegužės 20 d. pateikti vadovams darbų juodraščius.

Darbų gynimo datos skelbiamos VU Studijų IS.

*Bakalauro studijų programos III k. studentai rengia Meteorologijos / Hidrologijos tiriamojo darbo ataskaitą, o magistrantai – Meteorologijos / Hidrologijos mokslinio darbo projektą.

Sėkmės!
Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas
Prof. A. Bukantis 2017 05 09

Baigiamųjų darbų gynimo tvarka

METEOROLOGIJOS IR HIDROLOGIJOS
bei
HIDROMETEOROLOGIJOS
studijų programų studentams
baigiamųjų darbų gynimo tvarka
2017 m.

 1. Baigiamuosius darbus galės ginti studentai, iki gegužės 17 d. įvykdę visą studijų programą.
 2. Tinkamai parengtą, įrištą (kietais viršeliais) baigiamąjį darbą ir jo kopiją su visais pradiniais duomenimis bei priedais elektroninėje laikmenoje (CD) studentas turi pristatyti į katedrą (315 k.):
  magistrantai ‒ iki gegužės 23 d. 15 val.
  bakalaurai ‒ iki gegužės 24 d. 15 val.,
 3. Kartu su baigiamuoju darbu prašome pristatyti pasirašytą STUDIJUOJANČIOJO, TEIKIANČIO BAIGIAMĄJĮ DARBĄ, GARANTIJĄ. Joje turi būti ir darbo vadovo rezoliucija ar darbą leidžiama / neleidžiama ginti.
 4. Darbų recenzavimas vyks iki gegužės 31 d. Recenzentus skirs Katedros vedėjas.
 5. Gautas recenzijas iškart persiųsime el. paštu darbų autoriams. Recenzentams darbus el. paštu išsiųs Katedros administratorė. Į recenzentų pastabas ir klausimus reikės atsakyti žodžiu darbų gynimo metu.
 6. Iki gynimo datos baigiamųjų darbų gynimo komisijos susipažįsta su baigiamaisiais darbais ir jų recenzijomis.
 7. Magistro darbų gynimas birželio 1 d. 9 val. (316 a.)
 8. Bakalauro darbų gynimas birželio 1 d. nuo 11 val. ir birželio 2 d. nuo 9 val. (316 a.)

Hidrologijos ir klimatologijos
katedros vedėjas prof. A.Bukantis
2017 05 09

Energetikos ir technikos muziejuje – paroda apie didįjį 1931 metų Vilniaus potvynį

Lygiai prieš 86 metus daugelyje Lietuvos upių kilo vienas iš didžiausių istorijoje potvynių. Ypač aukštai pakilo Neries vandens lygis. 1931 m. balandžio 28 d. į Vilniaus gatves išsiliejusi upė apsėmė ne tik priekrantės rajonus, bet ir Katedros aikštę bei dalį Gedimino prospekto. Arkikatedros požemius užpylęs vanduo privertė skubiai imtis pastato tvirtinimo ir rekonstrukcijos (darbų metu atrastos užmūrytos karališkosios kriptos su LDK valdovų palaikais).

Prisimenant Didįjį Vilniaus potvynį, Energetikos ir technikos muziejuje (Rinktinės g. 2) atidaryta fotografijų paroda PATWILNO. Joje eksponuojamos W. Żylinski, E. ir B. Zdanowscy, J. Łożyński, B. Brudner, P. Sievruko, studijos Photo Jean ir nenustatytų autorių darytos Vilniaus nuotraukos. Paroda veiks iki gegužės 11 d.

Plačiau apie parodą skaitykite čia.

Mokslinė-praktinė konferencija „Bepiločių orlaivių taikymas vandens ekosistemų tyrimuose: galimybės, problemos ir jų sprendimo būdai”

Všį „Vandens namai“Lietuvos bepiločių orlaivių naudotojų asociacijaLietuvos gamtos draugija, VU GI Hidrologijos ir klimatologijos katedra bei Geografijos ir kraštotvarkos katedra kviečia dalyvauti mokslinėje – praktinėje konferencijoje, skirtoje informuoti ir pademonstruoti bepiločių orlaivių galimybes tiriant vandens ekosistemas, bei sprendžiant aktualius su vandens resursais, jų panaudojimu ir apsauga susijusius klausimus sausumos ekosistemose, kuri įvyks 2017 metų gegužės 18 d. (ketvirtadienį), Jovariškėse, Trakų raj. (Kaimo turizmo sodyboje, Pušų g. 7).

Privaloma registracija, daugiau informacijos rasite čia.

1 3 4 5 6 7 17