ECMWF atstovų vizitas

Rytoj, balandžio 18 d. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje lankysis Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro (ECMWF) atstovai Ervin Zsoter ir Stijn Vermoote.

Susitikimas vyks adresu Oršos g. 8, II aukšto salėje-muziejuje. Renginio programą rasite čia.

 

 

Jaunųjų geografų konferencija “GEOGRAPHIA JUVENTA” jau kovo 28 d.

2024 m. kovo 28 d. kviečiame dalyvauti VIII-ojoje jaunųjų geografų konferencijoje kurioje, gamtos mokslo krypčių doktorantai bei studentai pristatys temas, kurios pasižymi originalumu ir naujumu, o jų analizei pasitelkiami inovatyvūs metodai. Šiųmetėje konferencijoje pristatomų klausimų spektras – itin platus: čia aptiksime tiek technologinių naujovių diegimą įvairiose geomokslų srityse, tiek mėginimų modeliuoti specifinius geomorfologinius, meteorologinius ir hidrologinius procesus bei vertinti galimą jų poveikį Lietuvos gamtinei aplinkai, tiek savitus šalies kraštovaizdžio ir socialinės terpės pokyčių aspektus analizuojančius tyrimus.

Konferencijos medžiaga (konferencijos dalyvių pranešimų tezės) išleistos atskirame leidinyje „Geographia Juventa. VIII-osios nacionalinės jaunųjų geografų konferencijos medžiaga”

VIII-oji nacionalinė jaunųjų geografų konferencija “GEOGRAPHIA JUVENTA” vyks 2024 m. kovo 28 d. nuo 9:30 val. Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institute 214 – Didžiojoje auditorijoje (Čiurlionio g. 21, Vilnius).

Doc. dr. Vasilijaus Vaclovo Ščemeliovo 100-osios gimimo metinės (1924–2016)

2024 m. sausio 1-ąją žymiam Lietuvos klimatologui ir meteorologijos mokslo populiarintojui Vasilijui Vaclovui Ščemeliovui būtų sukakę 100 metų. Docentas V. Ščemeliovas – ilgametis Vilniaus universiteto darbuotojas, keturiasdešimt penkerius metus praleidęs meteorologų kalvėje – Hidrologijos ir klimatologijos katedroje. Tai daugiau nei keturiasdešimt tūkstančių valandų auditorijose bei beveik keturiasdešimt vasarų kartu su studentais lauko praktikose. V. Ščemeliovas paliko nepaprastai ryškų pėdsaką pokarinėje Lietuvos meteorologijos istorijoje ir per savo pedagoginio darbo metus parengė ištisą plejadą meteorologijos ir klimatologijos specializacijos geografų, kurie su dėkingumu prisimena Mokytojo perteiktas žinias bei patirtį. » Read more

VIII-oji nacionalinė jaunųjų geografų konferencija „Geographia Juventa”

2024 m. kovo 28 d., VU Chemijos ir Geomokslų fakultete, Geomokslų institute (M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius) vyks VIII-oji nacionalinė jaunųjų geografų konferencija “GEOGRAPHIA JUVENTA”.

Konferencija skirta pristatyti jaunųjų mokslininkų-geografų vykdomus tyrimus, naujas idėjas, patirtis ir aktualias nūdienos problemas. Kviečiame dalyvauti jaunuosius mokslininkus ir studentus. Fizinės geografijos krypties doktorantai parengia žodinius pranešimus, jaunieji mokslininkai ir studentai – stendinius pranešimus. Dalyvavimas konferencijoje nemokamas.

Registracija į konferenciją vykdoma iki sausio 30 dienos, paspaudus šią nuorodąhttps://forms.gle/ZWG8oApmMaQ77CWs8

Daugiau informacijos apie konferenciją čia

Išplėstinės santraukos šabloną galite rasti ir atsisiųsti paspaudę čia.

Disertacijos gynimas

Gruodžio 21 dieną Dalia Grendaitė gins disertaciją „Chlorofilo α koncentracijos ežeruose nustatymas, remiantis Sentinel-2 palydovų duomenimis“ fizinės geografijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. Disertacija rengta 2018–2023 metais Vilniaus universitete. Mokslinius tyrimus rėmė Vilniaus universiteto mokslo skatinimo fondas (Nr. MSF-JM-7/2021). Mokslinis vadovas – prof. dr. Edvinas Stonevičius.

Gynimo data – gruodžio 21 d., 13:00, vieta – 313 a. (VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institute, M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius).

Susipažinti su disertacija galite čia

Konferencijos „Klimatosaugos briaunos 2023” atgarsiai

Lapkričio 17 dieną įvyko antroji tarpdisciplininė klimato kaitos konferencija „Klimatosaugos briaunos 2023”. Renginys pritraukė tyrėjų ir entuziastų, siekiančių suprasti klimato kaitos iššūkius įvairiomis perspektyvomis, dėmesį.
Konferencijoje buvo aptarta 11 skirtingų klimatosaugos briaunų – nuo teisinių procesų, kuriuos inicijuoja tokios organizacijos, kaip Greenpeace, iki pasaulinės retųjų išteklių gavybos. Konferencijos dalyviai sužinojo apie pėsčiųjų patyrimo svarbą bei antropocentrizmo ir klimato kaitos sąsajas. Renginys paskatino dinamiškas diskusijas tarp skirtingų disciplinų specialistų ir leido ieškoti inovatyvių sprendimų šiai globaliai problemai suvaldyti.
Renginį organizavo Vilniaus universiteto Klimato kaitos grupė (E. Rimkus, J. Kažys, J. Kilpys, J. Kapilovaitė ir L. Klimavičius).
Konferencijos programą rasite čia

Konferencijos įrašą galite rasti VU CHGF YouTube kanale  https://www.youtube.com/watch?v=H1PoK_0fgRY
1 2 3 53