Meteorologijos ir hidrologijos II kurso ir Hidrometeorologijos I-II kursų studijų programų studentams

Tiriamųjų darbų ataskaitas ir mokslinius projektus* (užbaigtus ir įrištus) prašome pristatyti į Hidrologijos ir klimatologijos katedrą (315 k.) iki 2017 m. gruodžio 22 d. 14 val.

Ginti bus leidžiama tik metodinius reikalavimus (Metodiniai nurodymai rašantiems kursinius ir baigiamuosius darbus – https://www.hkk.gf.vu.lt/) atitinkančius darbus. Tokių darbų autorių sąrašai bus paskelbti gruodžio 27 d.

Rekomenduojame iki gruodžio 11 d. pateikti vadovams darbų juodraščius.

Darbų gynimas vyks sesijos metu nustatytu laiku.

*Bakalauro studijų programos II k. studentai rengia Meteorologijos / Hidrologijos tiriamojo darbo ataskaitą, o magistrantai – Meteorologijos / Hidrologijos mokslinio darbo projektą.

Katedros vedėjas
Prof. A. Bukantis

2017 11 30