Interesų sritys

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS

  • Klimato kaitos per instrumentinių meteorologinių stebėjimų laikotarpį tyrimai Lietuvoje ir Baltijos regione
  • Klimato modeliavimas ir prognozavimas
  • Klimato išteklių ir meteorologinių sąlygų vertinimas taikomuoju aspektu
  • Klimato kaitos poveikio aplinkai bei socialinei ir ekonominei sferai analizė
  • Prisitaikymo prie klimato kaitos politikos ir strategijų rengimas
  • Atmosferos cirkuliacijos procesų tyrimai ir taršos modeliavimas
  • Sinoptinė meteorologija
  • Ežerų bei upių hidrologinių, hidrocheminių ir hidrofizinių parametrų tyrimai
  • Hidrometeorologinių tyrimų metodologija
  • Baltijos jūros ir Kauno marių krantų stabilumas, litodinamikos ir sedimentacijos procesai, krantotvarkos problemos