Doktorantai

KATEDROS DOKTORANTAI

Justina Kapilovaitė „Klimato kaitos rizikos, atsparumas bei gamtiniais procesais pagrįsti sprendimai Lietuvos miestuose”
Gynimas numatomas 2027 m.
Vadovas prof. dr. Egidijus Rimkus., konsultantė doc. dr. Ieva Misiūnė

Laurynas Klimavičius „Kompleksinių klimato įvykių formavimasis ir pasikartojimas rytinėje Baltijos jūros regiono dalyje”
Gynimas numatomas 2026 m.
Vadovas prof. dr. Egidijus Rimkus

Yahor Levachou „Analysis of macrophytes in Nemunas River basin water bodies using satellite data”
Gynimas numatomas 2025 m.
Vadovas prof. dr. E. Stonevičius

Silvija Pipiraitė-Januškienė „Klimato kaitos nulemtų aplinkos pokyčių poveikis žmogaus sveikatai”
Gynimas numatomas 2025 m.
Vadovas prof. dr. Egidijus Rimkus, konsultantas doc. dr. J. Kažys

Aira Dubikaltienė „Kranto zonos nuosėdų granuliometrinės sudėties rodiklių erdvės ir laiko kaitos modeliai”
Gynimas numatomas 2022 m.
Vadovas prof. dr. Donatas Pupienis

KATEDROJE APGINTOS DISERTACIJOS

Dalia Grendaitė „Chlorofilo α koncentracijos ežeruose nustatymas, remiantis Sentinel-2 palydovų duomenimis”
Disertacija apginta 2023 m.
Vadovas prof. dr. E. Stonevičius

Viktorija Mačiulytė „Meteorologinių sąlygų poveikio dirvožemio drėgmei vertinimas”
Disertacija apginta 2023 m.
Vadovas prof. dr. Egidijus Rimkus, konsultantas prof. dr. E. Stonevičius

Dovilė Karlonienė „Galimai pavojingų elementų kaita Lietuvos pajūrio paplūdimių sąnašose”
Disertacija apginta 2022 m.
Vadovas doc. dr. Donatas Pupienis

Justinas Kilpys „Sniego dangos rodiklių tyrimas nuotoliniais metodais lyguminėse teritorijose”
Disertacija apginta 2021 m.
Vadovas prof. dr. Egidijus Rimkus

Lauryna Šidlauskaitė „Dabarties ir ateities žiemos kelių orų sąlygų prognozavimas Lietuvoje”
Disertacija apginta 2020 m.
Vadovas doc. dr. Justas Kažys

Donatas Valiukas „Sausrų ir sausų laikotarpių Lietuvoje analizė”
Disertacija apginta 2015 m.
Vadovas prof. dr. Egidijus Rimkus

Jurgita Daubarienė „Ežerų funkcinio panaudojimo tyrimas”
Disertacija apginta 2012 m.
Vadovas doc. dr. Gintaras Valiuškevičius

Judita Liukaitytė „Biometeorologinių sąlygų Lietuvoje kiekybinis vertinimas”
Disertacija apginta 2011 m.
Vadovas prof. dr. Egidijus Rimkus

Laura Veriankaitė „Žiedadulkių koncentracija ore: cirkuliaciniai fenologiniai aspektai”
Disertacija apginta 2010 m.
Vadovas prof. dr. Arūnas Bukantis

Edvinas Stonevičius „Klimato kaitos poveikio nestratifikuoto ežero vandens balansui ir eutrofikacijai tyrimas (Žuvinto ež. pavyzdžiu)”
Disertacija apginta 2008 m.
Vadovas prof. dr. Jonas Mažeika

Donatas Pupienis „Vandens dinamikos ypatumai Pietryčių Baltijoje”
Disertacija apginta 2008 m.
Vadovas prof. dr. Rimas Žaromskis

Justas Kažys „Meteorologinių sąlygų poveikis eismo saugumui Lietuvoje”
Disertacija apginta 2006 m.
Vadovas prof. dr. Egidijus Rimkus

Andrius Štaras „Lietuvos teritorijos vandens balanso struktūros pokyčių tyrimas remiantis skirtingais klimato kaitos scenarijais”
Disertacija apginta 2005 m.
Vadovas prof. habil. dr. Kęstutis Kilkus

Galina Bartkevičienė „Šiaurės Atlanto osciliacijos poveikis Lietuvos klimatui”
Disertacija apginta 2003 m.
Vadovas prof. dr. Arūnas Bukantis

Jurgita Rimkuvienė „Maksimalių šiltojo laikotarpio lietaus poplūdžių formavimosi Lietuvos upėse meteorologinės sąlygos”
Disertacija apginta 2002 m.
Vadovas prof. habil. dr. Kęstutis Kilkus

Gintautas Stankūnavičius „Ilgalaikių oro temperatūros anomalijų Lietuvoje sinoptinės sąlygos”
Disertacija apginta 2000 m.
Vadovas prof. dr. Arūnas Bukantis

Egidijus Rimkus „Sniego dangos režimas ir klimato svyravimai Lietuvoje”
Disertacija apginta 1999 m.
Vadovas prof. dr. Arūnas Bukantis

Gintaras Valiuškevičius „Lietuvos nenuotakių ežerų hidrologiniai ypatumai”
Disertacija apginta 1998 m.
Vadovas prof. habil. dr. Kęstutis Kilkus