Edvinas Stonevičius

Doc. Dr. Edvinas Stonevičius

Gimė 1979 metais Žagarėje, Lietuvoje. 1997 metais baigė Žagarės vidurinę mokyklą. 1998 metais įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Pasirinko geografijos krypties studijas, o 2002 metais jam buvo suteiktas geografijos mokslų bakalauro laipsnis. Nuo 2002 iki 2004 metų tęsė studijas Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje. 2004 metais jam buvo suteiktas geografijos mokslų (hidrometeorologijos krypties) magistro laipsnis. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto geografijos krypties doktorantūros studijas. 2008 metų lapkričio 21 apgynė disertacinį darbą „Klimato kaitos poveikio nestratifikuoto ežero vandens balansui ir eutrofikacijai tyrimas (Žuvinto ežero pavyzdžiu)“ ir jam buvo suteiktas fizikos srities geografijos krypties daktaro mokslo laipsnis.

Pareigos Vilniaus universitete: lektorius (2008-2013), docentas (2013-2022), profesorius (nuo 2022).

Mokslinių interesų kryptys: klimato sistemos analizė, naudojant mašininio mokymosi ir nuotolinių Žemės  tyrimų metodus.

Disertacijos tema: Klimato kaitos poveikio nestratifikuoto ežero vandens balansui ir eutrofikacijai tyrimas (Žuvinto ežero pavyzdžiu). Vadovas prof.habil.dr. Jonas Mažeika. (2008 m.)

Publikacijos