Disertacijos gynimas

Birželio 23 dieną Dovilė Karlonienė gins disertaciją „Galimai pavojingų cheminių elementų pasiskirstymo kaita Lietuvos pajūrio paplūdimių sąnašose“ fizinės geografijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. Viešas gynimas vyks Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų instituto 313 auditorijoje, M. K. Čiurlionio g. 21.
Disertacija rengta 2017 – 2022 metais Vilniaus universitete.
Mokslinis vadovas – doc. dr. Donatas Pupienis (Vilniaus universitetas; gamtos mokslai, fizinė geografija – N 006).
Mokslinė konsultantė – dr. Virginija Gregorauskienė (Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, gamtos mokslai, fizinė geografija – N 006).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:
prof. dr. Egidijus Rimkus – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizinė geografija – N 006);
doc. dr. Justas Kažys (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizinė geografija – N 006);
prof. dr. Paulo Pereira (Mykolo Romerio universitetas, gamtos mokslai, fizinė geografija – N 006);
doc. dr. Julius Taminskas (Gamtos tyrimų centras, gamtos mokslai, fizinė geografija – N 006);
dr. Rimantė Zinkutė (Gamtos tyrimų centras, gamtos mokslai, geologija – N 005).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Gamtos tyrimų centro ir Klaipėdos universiteto bibliotekose bei https://is.vu.lt/pls/pub/ivykiai.ivykiai_prd?p_name=EB2BBB220E90CB5C69FD57D99B3D56E6/KARLONIENE%20Dovile.pdf