“Krantotyros ir krantotvarkos” kurso studentų mokomoji praktika Kuršių nerijos gamtos apsuptyje

Studentų mokomoji praktika yra viena iš labiausiai stimuliuojančių ir maloniausių studentavimo patirčių, kurią įgauna Vilniaus universiteto Geomokslų instituto “Klimato sistemos studijų” studentai. Praktikos metu studentai įtvirtina teorines žinias vykdydami lauko tyrimus bei lankydami išskirtines Kuršių nerijos vietas. Gaila, kad tokia unikali (penkių dienų mokomoji praktika Kuršių nerijos gamtos apsuptyje) galimybė pasitaiko tik vieną kartą metuose. Šių metų gegužės 09-13 dienomis Vilniaus universiteto Geomokslų instituto “Klimato sistemos studijų” I kurso magistrai I. Daunoravičiūtė, J. Kapilovaitė, K. Navickaitė, R. Pranauskas, G. Sližys, R. Veverskis atliko “Krantotyros ir krantotvarkos” studentų mokomąją praktiką. Praktikos metu studentai susipažino su Baltijos jūros krantus formuojančiais hidrodinaminiais ir eolodinaminiais procesais. Studentai vykdė kasdienius morfometrinius matavimus skersiniuose kranto profiliuose, taikydami amerikiečių mokslininko K. O Emery (1961) sukurtą supaprastintą kranto skersinio profilio matavimo metodą. Tuo pačiu studentai mokėsi atpažinti krante vyraujančias morfologines formas bei įvertinti kopagūbrio pažeidžiamumą. Mokomosios praktikos metu studentai taikydami nesudėtingus prietaisus (magnetą, granuliometrinę skalę) išmoko nustatyti ir aprašyti krante vyraujančias sąnašas. Siekdami išsiaiškinti krante dominuojančius procesus vykdė sunkiųjų mineralų matavimus Bartington MS2/MS3 sistema. Kiekvieną dieną organizuoti pėsčiųjų žygiai, kurių metu buvo aplankytas Naglių kopų rezervatas, Preilos ir Nidos gyvenvietės bei įkopta į aukščiausias Parnidžio, Senosios Smuklės (Vecekrugo), Dailininkų (Preilos kalnas), Skirpsto ir Vingio kopas.