Disertacijos gynimas

Birželio 23 dieną Dovilė Karlonienė gins disertaciją „Galimai pavojingų cheminių elementų pasiskirstymo kaita Lietuvos pajūrio paplūdimių sąnašose“ fizinės geografijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. Viešas gynimas vyks Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų instituto 313 auditorijoje, M. K. Čiurlionio g. 21.
Disertacija rengta 2017 – 2022 metais Vilniaus universitete.
Mokslinis vadovas – doc. dr. Donatas Pupienis (Vilniaus universitetas; gamtos mokslai, fizinė geografija – N 006).
Mokslinė konsultantė – dr. Virginija Gregorauskienė (Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, gamtos mokslai, fizinė geografija – N 006).

» Read more