Kvietimas teikti paraiškas stažuotėms Vokietijoje

Kviečiame teikti paraiškas stažuotėms Vokietijoje. Kandidatai turi būti:

  • Lietuvos piliečiai;
  • iki stažuotės pradžios turi turėti magistro laipsnį (todėl paraišką gali pildyti ir antro kurso magistrantai), arba studijuoti doktorantūroje, arba turėti bakalauro diplomą ir du metus profesinės patirties;
  • baigę studijas ne anksčiau kaip prieš 5 metus;
  • gerai mokėti vokiečių arba anglų kalba.

Stažuotės temoms ribojimų nėra. Svarbiausia, kad stažuotės projekto tema būtų aktuali aplinkosauginiu/ tvarumo aspektu.

Stažuotės vieta parenkama atsižvelgiant į stažuotės projektą ir kandidato pageidavimus. Tai gali būti universitetai, mokslinių tyrimų centrai, pramonės įmonės, valstybinės įstaigos ir pan.

Stažuotes finansuoja Federalinis Vokietijos aplinkosaugos fondas (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU). Paraiškų laukiama iki rugsėjo 5 dienos.

Daugiau informacijos: https://www.studinfo.lt/stipendijos/dbu