Disertacijos gynimas

Birželio 23 dieną Dovilė Karlonienė gins disertaciją „Galimai pavojingų cheminių elementų pasiskirstymo kaita Lietuvos pajūrio paplūdimių sąnašose“ fizinės geografijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. Viešas gynimas vyks Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų instituto 313 auditorijoje, M. K. Čiurlionio g. 21.
Disertacija rengta 2017 – 2022 metais Vilniaus universitete.
Mokslinis vadovas – doc. dr. Donatas Pupienis (Vilniaus universitetas; gamtos mokslai, fizinė geografija – N 006).
Mokslinė konsultantė – dr. Virginija Gregorauskienė (Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, gamtos mokslai, fizinė geografija – N 006).

» Read more

“Krantotyros ir krantotvarkos” kurso studentų mokomoji praktika Kuršių nerijos gamtos apsuptyje

Studentų mokomoji praktika yra viena iš labiausiai stimuliuojančių ir maloniausių studentavimo patirčių, kurią įgauna Vilniaus universiteto Geomokslų instituto “Klimato sistemos studijų” studentai. Praktikos metu studentai įtvirtina teorines žinias vykdydami lauko tyrimus bei lankydami išskirtines Kuršių nerijos vietas. Gaila, kad tokia unikali (penkių dienų mokomoji praktika Kuršių nerijos gamtos apsuptyje) galimybė pasitaiko tik vieną kartą metuose. Šių metų gegužės 09-13 dienomis Vilniaus universiteto Geomokslų instituto “Klimato sistemos studijų” I kurso magistrai I. Daunoravičiūtė, J. Kapilovaitė, K. Navickaitė, R. Pranauskas, G. Sližys, R. Veverskis atliko “Krantotyros ir krantotvarkos” studentų mokomąją praktiką. Praktikos metu studentai susipažino su Baltijos jūros krantus formuojančiais hidrodinaminiais ir eolodinaminiais procesais. Studentai vykdė kasdienius morfometrinius matavimus skersiniuose kranto profiliuose, taikydami amerikiečių mokslininko K. O Emery (1961) sukurtą supaprastintą kranto skersinio profilio matavimo metodą. Tuo pačiu studentai mokėsi atpažinti krante vyraujančias morfologines formas bei įvertinti kopagūbrio pažeidžiamumą. Mokomosios praktikos metu studentai taikydami nesudėtingus prietaisus (magnetą, granuliometrinę skalę) išmoko nustatyti ir aprašyti krante vyraujančias sąnašas. Siekdami išsiaiškinti krante dominuojančius procesus vykdė sunkiųjų mineralų matavimus Bartington MS2/MS3 sistema. Kiekvieną dieną organizuoti pėsčiųjų žygiai, kurių metu buvo aplankytas Naglių kopų rezervatas, Preilos ir Nidos gyvenvietės bei įkopta į aukščiausias Parnidžio, Senosios Smuklės (Vecekrugo), Dailininkų (Preilos kalnas), Skirpsto ir Vingio kopas.

Tarptautinė kelių meteorologijos konferencija Lietuvoje

Šių metų birželio mėnesio 14-16 dienomis Druskininkuose, vyks jubiliejinė 20-oji „Standing International Road Weather Commission  – SIRWEC“ konferencija SIRWEC2022.

Konferencijos pagrindinė organizatorė – dr. Lauryna Šidlausiakitė  (AB „Kelių priežiūra“, buvusi VU Hidrologijos ir klimatologijos katedros doktorantė). VU Geomokslų institutas prisideda prie konferencijos organizavimo ir mokslinių pranešimų atrankos bei vertinimų.  Konferencijos santraukų leidinys bus išleistas VU spaustuvės ir pateks į tęstinį „Vilnius University Proceedings“ leidinių sąrašą. Konferencijoje su pranešimu dalyvauja VU Geomokslų instituto doc. dr. Justas Kažys.

Konferencija vyks „Grand Spa Lietuva“ (Druskininkai) konferencijų cente. Norintiems vykti bus suorganizuotas transportas.

Kviečiame visus norinčius registruotis ir dalyvauti renginyje! Daugiau informacijos justas.kazys@gf.vu.lt