Stepono Kolupailos jubiliejų pasitinkant

Rugsėjo 14 d. sukanka 125 m. nuo žymiausio Lietuvos hidrologo, iškilaus mokslininko ir visuomenės veikėjo Stepono Kolupailos gimimo. Jo pėdsakai iki šiol ryškūs ne tik mūsų šalies, bet ir pasaulio hidrologijos istorijoje: S. Kolupaila laikomas žmogumi ypač daug nuveikusiu tarptautiniu mastu unifikuojant vandens matavimų metodiką, prisidėjusiu prie ligtol menkai pažintų Rytų Europos upių tyrimų, pasiūliusiu naujus vandens debito įvertinimo būdus. 

Būtina nepamiršti ir jo indėlio plėtojant Lietuvos krašto pažinimą, propaguojant turizmą, fotografiją, skautų sąjūdžio iniciatyvas. S. Kolupaila buvo vienas tų, kurie nuolat pristatydavo visuomenei savo nuveiktus darbus, mokslo pasiekimus, kelionių įspūdžius. Prisimindami šią neeilinę personą, siūlome peržvelgti kelias unikalias nuotraukas ir paskaityti vieną iš jo rašytų populiariųjų straipsnių.

Siūlome paskaityti vieną iš S. Kolupailos darbų arba G. Valiuškevičiaus straipsnį „Lietuvos žiniose” (2017-09-14).