Stepono Kolupailos veikla prisiminta „Literatūroje ir mene”

Minint Lietuvos vandenų tyrimų pradininko Stepono Kolupailos 125-ąsias gimimo metines, prisimintini ne tik jo moksliniai nuopelnai, bet ir plati kultūrinė veikla. Aktyviai dalyvavęs daugelyje organizacijų, nuolat propagavęs naujoves visuomenei, jis buvo vienas populiariausių tarpukario Lietuvos veikėjų. Nenuostabu, kad jubiliejinė data sulaukė dėmesio ir kultūros leidiniuose: šia proga savaitraščio „Literatūra ir menas” viršelį papuošė 1940 m. S. Kolupailos daryta spalvota nuotrauka. Žurnale spausdinamas ir jo darbams atminti skirtas straipsnis.