Meteorologijos ir hidrologijos studijų programos II kurso studentų dėmesiui!

Tarpines Hidrologijos/Meteorologijos tiriamojo darbo ataskaitas į 315 kab. prašome pristatyti iki spalio 23 d. 15 val.

Tarpinė tiriamojo darbo ataskaita (TDA) pateikiama raštu laikantis reikalavimų, išdėstytų E. Rimkaus ir G. Valiuškevičiaus leidinyje „Metodiniai nurodymai rašantiems mokslo tiriamuosius ir baigiamuosius darbus“ (2016).

Tarpinę TDA sudaro įvadas, literatūros apžvalga ir literatūros sąrašas. Darbo vadovas įvertins, ar TDA atitinka reikalavimus ir gali būti ginama.

 

Tarpinių tiriamojo darbo rezultatų aptarimui skirtas seminaras numatomas spalio 31 d. 9 val. 316 a.

Tarpinė TDA, darbo vadovui leidus, pristatoma trumpu (5–6 min.) žodiniu pranešimu. Pranešimą galima iliustruoti panaudojant PowerPoint. Rašto darbų vertinimo kriterijai išdėstyti leidinyje „Metodiniai nurodymai…“, 2016.

Tarpinę TDA vertina darbo vadovas.

 

 

Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas

prof. dr. Arūnas Bukantis

Kvietimas į konferencija „GIS švietimui 2017″

Spalio 18 d. vyks „GIS švietimo konferencija“, skirta aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams http://www.hnit-baltic.lt/hnit-baltic/konferencija-gis-svietimui-2017/ . Tai gera proga sužinoti, ką su GIS technologijomis veikia kiti universitetai, išgirsti GIS naujienas.

Darbuotojai ir studentai gali registruotis http://www.hnit-baltic.lt/gis-svietimui-2017-dalyviu-registracija/ . Renginys nemokamas.

Renginio vieta: Socialinių mokslų kolegija, Kalvarijų g. 137E, Vilnius.