Paskaitų pakeitimai

TREČIADIENIS spalio 4 d.
14:00 – 17:00 Biometeorologija (Privalomasis)(paskaita), Doc. Justas Kažys, 319 Klimatologijos ir meteorologijos a. (CHGF)
17:00 – 19:00 Biometeorologija (Privalomasis)(pratybos), Doc. Justas kažys, 319 Klimatologijos ir meteorologijos a. (CHGF)

Stepono Kolupailos veikla prisiminta „Literatūroje ir mene”

Minint Lietuvos vandenų tyrimų pradininko Stepono Kolupailos 125-ąsias gimimo metines, prisimintini ne tik jo moksliniai nuopelnai, bet ir plati kultūrinė veikla. Aktyviai dalyvavęs daugelyje organizacijų, nuolat propagavęs naujoves visuomenei, jis buvo vienas populiariausių tarpukario Lietuvos veikėjų. Nenuostabu, kad jubiliejinė data sulaukė dėmesio ir kultūros leidiniuose: šia proga savaitraščio „Literatūra ir menas” viršelį papuošė 1940 m. S. Kolupailos daryta spalvota nuotrauka. Žurnale spausdinamas ir jo darbams atminti skirtas straipsnis.

Stepono Kolupailos jubiliejų pasitinkant

Rugsėjo 14 d. sukanka 125 m. nuo žymiausio Lietuvos hidrologo, iškilaus mokslininko ir visuomenės veikėjo Stepono Kolupailos gimimo. Jo pėdsakai iki šiol ryškūs ne tik mūsų šalies, bet ir pasaulio hidrologijos istorijoje: S. Kolupaila laikomas žmogumi ypač daug nuveikusiu tarptautiniu mastu unifikuojant vandens matavimų metodiką, prisidėjusiu prie ligtol menkai pažintų Rytų Europos upių tyrimų, pasiūliusiu naujus vandens debito įvertinimo būdus. 

Būtina nepamiršti ir jo indėlio plėtojant Lietuvos krašto pažinimą, propaguojant turizmą, fotografiją, skautų sąjūdžio iniciatyvas. S. Kolupaila buvo vienas tų, kurie nuolat pristatydavo visuomenei savo nuveiktus darbus, mokslo pasiekimus, kelionių įspūdžius. Prisimindami šią neeilinę personą, siūlome peržvelgti kelias unikalias nuotraukas ir paskaityti vieną iš jo rašytų populiariųjų straipsnių.

Siūlome paskaityti vieną iš S. Kolupailos darbų arba G. Valiuškevičiaus straipsnį „Lietuvos žiniose” (2017-09-14).

Kvietimas į paskaitą „Pasaulinio aplinkos apsaugos susitarimo projektas : kontekstas, analizė ir perspektyvos”

Prancūzų institutas pradeda paskaitų ciklą Naujas požiūris į nūdienos pasaulį ir kviečia  į Agnès Michelot paskaitą „Pasaulinio aplinkos apsaugos susitarimo projektas: kontekstas, analizė ir perspektyvos”.

Agnès Michelot yra Prancūzijos Aplinkos apsaugos teisės draugijos pirmininkė, La Rošelio universiteto viešosios teisės dėstytoja, Teisės ir politikos studijų centro viena iš vadovių. Ji dalyvauja įvairiose mokslinėse programose, pvz. REOMERS. Ji buvo specialioji bendradarbė Jungtinių tautų mokymų ir tyrimų institute (UNITAR, Ženevoje) ir UNESCO konsultante Vakarų Afrikos biosferų rezervatų tinklo programoje Žmogus ir biosfera (MAB).

 Paskaita vyks rugsėjo 14 d., ketvirtadienį, 18 val. Prancūzų institute Vilniuje (Didžioji g. 1). Registracija adresu http://www.institutfrancais-lituanie.com/lietuva/kultura/konferencijos/naujas-zvilgsnis-ndienos-pasaul/agnes/

Iki pasimatymo Prancūzų institute !

Rugsėjo 1-oji

Mieli mūsų Geomokslų bendruomenės nariai,

dalyvaukime Universiteto studijų metų pradžios šventėje RENOVATIO STUDIORUM.
9.30 val. – Vilniaus universiteto vėliavos pakėlimas Bibliotekos kieme. 11.00 val. – studijų metų pradžios šventė Chemijos ir geomokslų fakultete (Didžioji Aula). 14.45 val. – VU darbuotojų, studentų ir alumnų eisena nuo Lietuvos Respublikos Seimo rūmų į universiteto Didįjį kiemą (Universiteto g. 3).

15.30 val. – iškilminga studijų metų pradžios RENOVATIO STUDIORUM ceremonija universiteto Didžiajame kieme. Iškilmių nuotaiką kels: Vilniaus universiteto pučiamųjų orkestras „Oktava“ (meno vadovas Albinas Kučinskas). Akademinis mišrus choras „Gaudeamus“ (meno vadovė Rasa Gelgotienė). Perkusijos studija „Afrikos būgnai“ (vadovas Gediminas Mačiulskis). 16.30 val. – šv. Mišios Vilniaus akademinei bendruomenei Arkikatedroje bazilikoje.
18.00 val. – vakaras su Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios Gospel choru (Šv. Jono g. 12).
Maloniai kviečiame dalyvauti!  

Geomokslų instituto direktorius prof. Egidijus Rimkus