Jaunųjų stažuotojų konkursas

Europos kosmoso agentūra (EKA) kviečia paskutinio kurso magistrantus arba jau baigusius studijas dalyvauti jaunųjų stažuotojų konkurse.

Stažuotės galimos įvairiomis temomis. Nemažai temų skirtų geomokslų atstovams. Labai rekomenduojame pasitikėti savo gebėjimais ir dalyvauti konkurse.

EKA siūlo 2300 € per mėnesį atlyginimą ir palankias darbo sąlygas. Paraiškas galima teikti iki gruodžio 15 d.

Plačiau: http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Apply_now_for_2019_YGT_opportunities

Remiantis 2019 metų Jungtinėse Amerikos Valstijose atliktu darbo rinkos tyrimu Meteorologijos ir atmosferos mokslų studijų programų abiturientų nedarbo lygis yra pats mažiausias. Nedaug nusileidžia pagal įsidarbinimą ir kitų geomokslų studijų programų abiturientai. Abiejų specialybių atstovų darbo užmokestis gerokai lenkia kitų specialybių vidutini darbo užmokestį.

Plačiau: https://www.usatoday.com/story/money/2019/06/26/college-majors-with-the-lowest-unemployment/39583811/

Sveikiname!

Sveikiname Meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programos III kurso studentę Kristiną Viršilaitę gavus prof. Stepono Kolupailos vardinę stipendiją!

Kviečiame į paskaitas

Baltijos-Amerikos Laisvės Fondas kartu su Vilniaus universitetu pristato iniciatyvą “Fragile interface: impact of extreme coastal events on human-landscape interaction and preservation of cultural heritage”.

Š. m. spalio 7 d. 10 val. Vilniaus universitete Chemijos ir geomokslų fakultete Geomokslų institute (Čiurlionio g. 21) 316 auditorijoje dr. Ilya Buynevich (Temple University, USA) skaitys paskaitas (anglų kalba) „Written in Sand: Geological Archives of Extreme Coastal Events“ ir „Baltic Megabarriers: Archives of Environmental Changes over 6,000 years“. Mokslininkas I. Buynevich pristatys neinvazinių tyrimų metodus bei apibendrins tyrimus vykdytus kartu su Lietuvos, Latvijos, Estijos ir kt. šalių mokslininkais Kuršių nerijoje, Baltijos pajūryje ir kitose pasaulio vietose.

Plačiau apie mokslininką: Dr. Ilya Buynevich gimė ir užaugo prie Juodosios jūros, Ukrainoje. 1989 m. Odesos nacionaliniame universitete pradėjo geologijos studijas. 1994 metais geologijos studijas užbaigė Bostono universitete, o 2001 m. apsigynė daktaro disertaciją. Po mokslo daktaro disertacijos apsigynimo, 2001-2003 m. Woods Hole okeanografijos institute tęsė podaktarines studijas ir prisijungę prie mokslininkų grupės, kuri tyrė geologinius reiškinius kranto zonoje. Dr. Ilya Buynevich dėsto ir dirba mokslinį darbą Temple universitete, JAV. Nuo 2005 m. bendradarbiauja su įvairių sričių Lietuvos mokslininkais ir vykdo bendrus mokslinius projektus. Pastaruoju metu yra paskelbęs daugiau nei 40 straipsnių įtrauktų į Web of Science duomenų bazę.

Pagrindinės tyrimų kryptys: krantų ir jūrų geologija, eoliniai ir sedimentaciniai procesai, ichnologija ir zoogeomorfologija. Pakrančių tyrimus vykdė JAV, Brazilijoje (Atlanto vandenynas), Ukrainoje, Turkijoje (Juodoji jūra), Lietuvoje, Latvijoje (Baltijos jūra), Izraelyje (Viduržiemio jūra), Kuveite (Persijos įlanka).

Studentų dalyvavimas mokslinėse veiklose

VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų instituto magistro I kurso studentas Dainius Frišmantas 2019 m. liepos 1 – rugpjūčio 31 d. dalyvavo Europos socialinio fondo lėšomis finansuotame projekte „Copernicus klimato kaitos sistemos C3S sezoninių prognozių kokybės vertinimas Lietuvos teritorijai“. Projekto tikslas – nustatyti ilgalaikių orų prognozių tinkamumą Lietuvos teritorijai įvairiais metų laikais. Uždavinys – oro temperatūros ir kritulių anomalijų charakteristikos Lietuvoje ir Baltijos regione ir jų nuspėjamumo galimybės. Studentas pasirinktų statistinių kriterijų pagalba nustatė patikimiausią modelį / prognostinį centrą, teikiantį tiksliausias oro temperatūros ir kritulių prognozes virš Lietuvos teritorijos. Detalesni tyrimo rezultatai pateikti mokslinėje ataskaitoje.

D. Frišmanto vasaros praktikos ataskaita

1 2 3 4 5 6 35