Tyrimas apie žiniasklaidą ir klimato kaitą

Prieš kelias dienas JAV oficialiai pasitraukė iš Paryžiau klimato kaitos susitarimo, bet žymūs pokyčiai klimato kaitos fronte, jau pastebėti 2019 m. Sprendžiant klimato kaitos problemas atsiranda nauja jėga, besipriešinanti nusistovėjusiai tvarkai, tai įvairiais būdais besireiškiantys klimato aktyvistai ir per pasaulį nuvilnijusios protestų bangos. Šios išvados prieita išanalizavus Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje pasirodžiusių straipsnių klimato kaitos tema pavadinimus. Tyrimą „„Klimato kaitos procesų apibūdinimas remiantis Lietuvos internetine žiniasklaida“ parėmė LMT panaudojant „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ lėšas. Tyrimą įgyvendimo doc. J. Kažys, medžiaga jau yra pristatyta nuotolinėje tarptautinėje darnaus vystymosi konferencijose rugsėjo mėn. 

» Read more

Hakatonas skirtas vandenynų išsaugojimui „Hack4Oceans”

Europos komisijos Aplinkos, vandenynų ir žuvininkystės direktoratas (DG MARE) 2021 m. balandžio 20-21 d. organizuoja dviejų dienų hakatoną „Hack4Oceans”. Šis renginys skirtas ieškoti ir pasiūlyti darnių ir ilgalaikių sprendimų kaip galima išvalyti vandenynus nuo šiukšlių, kaip užtikrinti darnų vandenyno išteklių naudojimą ir palaikyti gyvybingas ekosistemas. Pagrindinės hakatono temos:

  1. Šiukšlės jūroje – kaip paskatinti visuomenę mažinti atliekų kiekį patenkantį į vandenynus? Kaip sustabdyti taršą mikroplastiku?
  2. Maistas iš vandenyno – kaip vystyti ir diversifikuoti tvarią akvakultūrą ir pagaminti naujus maisto produktus?
  3. Vandenynai ir klimato kaita – kaip užikrinti švarios energijos gamyba atviroje jūroje ir kaip prisitaikyti prie kylančio vandens lygio?
  4. Pakrančių ekosistemos – kaip Europoje geriausia apsaugoti pakrančių ekosistemas nuo urbanizacijos, bioįvairovės ir erozijos poveikio?

Hakatone gali dalyvauti įvairių specialybių studentai iš visos Europos. Šiam inovacijų renginiui bus atrintka 90 studentų pagal jų paraiškas. Atrinktiems studentams bus apmokėtos kelionės ir pragyvenimo išlaidos.

Daugiau informacijos apie renginį bei dalyvių registracija: https://hack4oceans.eu/

 

Įteikta vardinė prof. Stepono Kolupailos stipendija

Sveikiname Meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programos III kurso studentą Žygimantą Saruolį gavus prof. Stepono Kolupailos vardinę stipendiją!

Prof. S. Kolupailos stipendija skiriama studentams-hidrologams už mokslinius pasiekimus studijuojant geodezijos, hidrologijos arba hidraulikos srityje. Prof. Stepono Kolupailos vardinė stipendija įsteigta 1992 m. minint 100-asias profesoriaus gimimo metines.

Europos meteorologijos asociacijos renginiai

Šiais metais vietoje tradicinės Europos meteorologijos asociacijos (EMS) konferencijos vyks keletas renginių internetu. Rugsėjo 8-9 d. EMS „DigitalMETDialogue” vyks trys diskusijos skirtos aptarti svarbiausius iššūkius Europoje, susijusius su meteorologija. Visi renginiai nemokami, daugiau informacijos rasite čia.

Rugsėjo 8 d. 11.00-12.30 val. (LT laiku) vyks diskusija – „Atviros prieigos duomenys ir mokslas”. Registracija.

Rugsėjo 8 d. 15.00-16.30 val. (LT laiku) vyks diskusija – „COVID-19 ir meteorologija”. Registracija.

Rugsėjo 9 d. 15.00-16.30 val. (LT laiku) vyks diskusija – „Privačios meteorologijos paslaugos Europoje XXI amžiuje”. Registracija.

Seminaras skirtas sudėtiniams orų ir klimato reiškiniams

2021 m. sausio 13-15 dienomis Berne, Šveicarijoje vyks seminaras skirtas sudėtiniams orų ir klimato įvykiams (angl. Compound Weather and Climate Events). Seminaro tikslas – suburti atmosferos, klimato, klimato modeliavimo, statistikos, socialinio ir ekologinio pažeidžiamumo specialistus. Seminare bus siekiama įvertinti dabartinę tyrimų būklę, suformuluoti pagrindinius naujų tyrimų klausimus. Tikimasi, kad seminaras paskatins tarpdisciplininius tyrimus ir praktinių taikymo plėtrą. 

Seminarą organizuoją Oeschger klimato pokyčių tyrimų centras ir šis renginys yra dalis COST projekto DAMOKLES vykdomų veiklų. Seminarui kviečiama siūlyti pranešimų tezes, kurios susijusios su sudėtiniais įvykiais:

  • sudėtinius įvykius lemiantys procesai;
  • statistiniai metodai skirti sudėtiniams įvykiams įvertinti;
  • ryšiai tarp poveikio (žalos) bei sudėtinių orų ir klimato įvykių;
  • klimato kaitos poveikis sudėtiniams įvykiams;
  • sudėtinių įvykių sąsajos su pažeidžiamumu;
  • sudėtinių įvykių integravimas į rizikos valdymo procedūras.

Planuojama, kad seminaras vyks gyvai, tačiau bus rengiami ir nuotoliniai pristatymai. Registracija vyks iki 2020 m. rugsėjo 1 d. 

Daugiau apie renginį: https://www.oeschger.unibe.ch/services/events/conferences/compound_events/announcement/index_eng.html

1 8 9 10 11 12 53