Aplinkos apsaugos agentūros Oro kokybės vertinimo skyrius ieško darbuotojo

Aplinkos apsaugos agentūros Oro kokybės vertinimo skyrius skelbia konkursą vyr. specialisto pareigoms užimti. Pagrindinės darbo veiklos:

  • į orą išmetamo teršalų kiekio vertinimas ir apskaita;
  • informacijos apie aplinkos oro taršą teikimas.

Dokumentų pateikimas ir išsami informacija.