Jaunųjų geografų konferencija “GEOGRAPHIA JUVENTA” jau kovo 28 d.

2024 m. kovo 28 d. kviečiame dalyvauti VIII-ojoje jaunųjų geografų konferencijoje kurioje, gamtos mokslo krypčių doktorantai bei studentai pristatys temas, kurios pasižymi originalumu ir naujumu, o jų analizei pasitelkiami inovatyvūs metodai. Šiųmetėje konferencijoje pristatomų klausimų spektras – itin platus: čia aptiksime tiek technologinių naujovių diegimą įvairiose geomokslų srityse, tiek mėginimų modeliuoti specifinius geomorfologinius, meteorologinius ir hidrologinius procesus bei vertinti galimą jų poveikį Lietuvos gamtinei aplinkai, tiek savitus šalies kraštovaizdžio ir socialinės terpės pokyčių aspektus analizuojančius tyrimus.

Konferencijos medžiaga (konferencijos dalyvių pranešimų tezės) išleistos atskirame leidinyje „Geographia Juventa. VIII-osios nacionalinės jaunųjų geografų konferencijos medžiaga”

VIII-oji nacionalinė jaunųjų geografų konferencija “GEOGRAPHIA JUVENTA” vyks 2024 m. kovo 28 d. nuo 9:30 val. Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institute 214 – Didžiojoje auditorijoje (Čiurlionio g. 21, Vilnius).