Doc. dr. Vasilijaus Vaclovo Ščemeliovo 100-osios gimimo metinės (1924–2016)

2024 m. sausio 1-ąją žymiam Lietuvos klimatologui ir meteorologijos mokslo populiarintojui Vasilijui Vaclovui Ščemeliovui būtų sukakę 100 metų. Docentas V. Ščemeliovas – ilgametis Vilniaus universiteto darbuotojas, keturiasdešimt penkerius metus praleidęs meteorologų kalvėje – Hidrologijos ir klimatologijos katedroje. Tai daugiau nei keturiasdešimt tūkstančių valandų auditorijose bei beveik keturiasdešimt vasarų kartu su studentais lauko praktikose. V. Ščemeliovas paliko nepaprastai ryškų pėdsaką pokarinėje Lietuvos meteorologijos istorijoje ir per savo pedagoginio darbo metus parengė ištisą plejadą meteorologijos ir klimatologijos specializacijos geografų, kurie su dėkingumu prisimena Mokytojo perteiktas žinias bei patirtį. » Read more