Tyrimas apie žiniasklaidą ir klimato kaitą

Prieš kelias dienas JAV oficialiai pasitraukė iš Paryžiau klimato kaitos susitarimo, bet žymūs pokyčiai klimato kaitos fronte, jau pastebėti 2019 m. Sprendžiant klimato kaitos problemas atsiranda nauja jėga, besipriešinanti nusistovėjusiai tvarkai, tai įvairiais būdais besireiškiantys klimato aktyvistai ir per pasaulį nuvilnijusios protestų bangos. Šios išvados prieita išanalizavus Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje pasirodžiusių straipsnių klimato kaitos tema pavadinimus. Tyrimą „„Klimato kaitos procesų apibūdinimas remiantis Lietuvos internetine žiniasklaida“ parėmė LMT panaudojant „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ lėšas. Tyrimą įgyvendimo doc. J. Kažys, medžiaga jau yra pristatyta nuotolinėje tarptautinėje darnaus vystymosi konferencijose rugsėjo mėn. 

» Read more