Tyrimas apie žiniasklaidą ir klimato kaitą

Prieš kelias dienas JAV oficialiai pasitraukė iš Paryžiau klimato kaitos susitarimo, bet žymūs pokyčiai klimato kaitos fronte, jau pastebėti 2019 m. Sprendžiant klimato kaitos problemas atsiranda nauja jėga, besipriešinanti nusistovėjusiai tvarkai, tai įvairiais būdais besireiškiantys klimato aktyvistai ir per pasaulį nuvilnijusios protestų bangos. Šios išvados prieita išanalizavus Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje pasirodžiusių straipsnių klimato kaitos tema pavadinimus. Tyrimą „„Klimato kaitos procesų apibūdinimas remiantis Lietuvos internetine žiniasklaida“ parėmė LMT panaudojant „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ lėšas. Tyrimą įgyvendimo doc. J. Kažys, medžiaga jau yra pristatyta nuotolinėje tarptautinėje darnaus vystymosi konferencijose rugsėjo mėn. 

Tyrime panaudoti 3-ių pagrindinių internetinių žinių portalų (delfi.lt, 15min.lt, lrytas.lt) duomenys. Šie portalai užima daugiau nei 50% internetinės žiniasklaidos rinkos. Nagrinėti straipsnių pavadinimai iš temos „klimato kaita“ (15min.lt, lrytas.lt) ir delfi.lt paieškos suvedus raktažodį „klimato kaita“. Iš viso nagrinėti 534 (delfi.lt), 785 (15min.lt), 450 (lrytas.lt) straipsnių pavadinimai. Siekiant išryškinti pavadinimuose pasikartojančias temas žodžių grupės reiškiančios panašius dalykus buvo apjungtos tarpusavyje.

2019 m. terminas „klimato kaita“ pavadinimuose išlieka populiariausias, jis pasitaiko beveik kas trečiame straipsnyje. Tarp kitų žodžių paminėtų daugiau kaip 10% pavadinimų (išskyrus „klimato kaita“) pasimatė pokyčiai. Greta tokių nusistovėjusių žodžių kaip „klimatas“, „kovoti“, „lyderiai“, „Lietuva“, „pasaulis“, „žmonės“ atsiranda naujų žodžių: „aktyvistai“, „ES“ (Europos Sąjunga), „protestai“ „Thunberg“. Tuo tarpu terminai „mokslininkai“, „Paryžiaus susitarimas“, „pavojus“, „Trumpas“, „visuotinis atšilimas“ keliauja užmarštin. Panašus žiniasklaidos temų posūkis nuo politikos bei gamtinių nelaimių link žmonių balsų ir reakcijų pastebimas ir užsienio spaudoje.

„Žiniasklaida tik atspindi klimato kaitos realijas vykstančias pasaulyje, o čia vyksta nuolatinė kova, tik gaila, kad ji nukreipta ne prieš klimato kaitos pasekmių mažinimą ar prisitaikymą. Atrodo, kad kovojama tarpusavyje tik dėl įtakos sferų: politikai žarstosi pažadais, bet vis delsia priimti svarbius sprendimus, „Fridays for future“ ir panašūs visuomeninai judėjimai kritikuoja valdžia dėl neveiklumo, o mokslininkai kaltiną abi puses: pirmuosius dėl to, kad per mažai įsiklausoma į jų nuomonę, antruosius, dėl to, kad daug šaukiama nesivadovaujant faktais„ teigia klimatologas dr. Justas Kažys.

Nors klimato kaitos tema internetinėje žiniasklaidoje minima jau seniai: delfi.lt (nuo 2005 m.), 15min.lt (nuo 2008 m.), lrytas.lt (nuo 2012 m.), per pastaruosius metus pastebimas straipsnių klimato kaitos tema augimas. 2019 m. užfiksuotas didžiausias straipsnių kiekis šia tema: 138 (delfi.lt), 299 (15min.lt), 204 (lrytas.lt).