Įspūdžiai iš monografijos „Krantodara ir krantotvarka“ pristatymo

Spalio 17 d. VU CHGF Geomokslų instituto 316 auditorijoje įvyko Rimo Žaromskio ir Sauliaus Gulbinsko (1961–2016) monografijos „Krantodara ir krantotvarka“ pristatymas. Renginio metu prof. habil. dr. R. Žaromskis papasakojo savitą ir nelengvą knygos atsiradimo istoriją – antrasis jos autorius taip ir nespėjo sulaukti bemaž prieš dešimtmetį pradėto rengti, o vėliau kurį laiką svarbesnių darbų į šalį „nustumto“, leidinio pasirodymo.

Pristatymas tapo gera proga prisiminti aktualias Lietuvai krantotvarkos problemas: dalyviai išgirdo nemažai ligi tol neviešintų faktų apie šios srities problemų sprendimus lėmusias politines, ekonomines ir gamtosaugines peripetijas, galimas tolimesnio šalies krantų vystymosi ir jų priežiūros perspektyvas. Ypač daug dėmesio buvo skirta su galima Klaipėdos jūrų uosto plėtra susijusiems klausimams. Kartu aptarta šiandieninė krantotyros mokslo situacija šalyje, diskutuota apie galimus šios srities tyrimų raidos modelius.

Profesorius habil. dr. R. Žaromskis (g. 1944-03-18) – geografas, okeanologas, krantotyrininkas. Nuo 1987 iki 2009 m. dirbo VU Hidrologijos ir klimatologijos katedroje. Pagrindinė mokslinių tyrimų sritis – jūrų ir vidaus vandens telkinių kranto zonoje vykstantys procesai. Profesorius ir šiandien nepaliauja domėtis mokslu, aktyviai dalyvauja diskusijose jam rūpimais klausimais, kas keli metai išleidžia po naują knygą. Tikimės, kad ateityje turėsime naujų progų pasidžiaugti kūrybingo profesoriaus darbo rezultatais.