Studijų programos Meteorologija ir hidrologija II kurso studentų dėmesiui

Tarpines Hidrologijos/Meteorologijos tiriamojo darbo ataskaitas į 315 kab. prašome pristatyti iki lapkričio 6 d. 12 val.

Tarpinė tiriamojo darbo ataskaita (TDA) pateikiama raštu laikantis reikalavimų, išdėstytų E. Rimkaus ir G. Valiuškevičiaus leidinyje „Metodiniai nurodymai rašantiems mokslo tiriamuosius ir baigiamuosius darbus“ (2016).

Tarpinę TDA sudaro įvadas, literatūros apžvalga ir literatūros sąrašas. Darbo vadovas įvertins, ar TDA atitinka reikalavimus ir gali būti ginama.

Tarpinių tiriamojo darbo rezultatų aptarimui skirtas seminaras vyks lapkričio 9 d. 9 val. 316 kab.

Tarpinė TDA, darbo vadovui leidus, pristatoma trumpu (5–6 min.) žodiniu pranešimu. Pranešimą galima iliustruoti naudojant PowerPoint programą. Rašto darbų vertinimo kriterijai išdėstyti leidinyje „Metodiniai nurodymai…“, 2016.

Tarpinę TDA vertina darbo vadovas.