Vis kitokia klimato kaita

Spalio 17 d. įvyko Kauno technologijos universiteto (KTU) Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto mokslo grupės „Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis” organizuotas renginys-diskusiją: „Atsakas į klimato kaitą. Pasiruošę? Pirmyn!”. Skirtingų sričių specialistai išdėstė požiūrius į kova su klimato kaita dabartį ir ateities perspektyvas.

Technologija yra daugelių sprendimų raktas, taip teigia KTU Aplinkos inžinerijos instituto direktorė dr. Ž. Stasiškienė. Darnus vystimasis žengia koja kojon su ekologija, „zero carbon“ visuomene ir klimato kaitos švelninimu. Šių dienų technologijos jau leidžia sukurti kokybiškus produktus visiškai neteršiančius aplinkos. Įvairūs pavyzdžiai, nuo avalynės pagamintos iš perdirbtų medžiagų ir miesto eko-daržų iki 3D maisto produktų ir augalus maitinančių karstų, gali būti puikūs ir užkrečiantys veiklos pavyzdžiai jaunajai kartai. » Read more