Paskaitų pakeitimai SP Meteorologija ir hidrologija IV kurso studentams

Spalio 8 d. vietoje paskaitos „Okeanografija” (doc. D. Pupienis) vyks paskaita „Taikomoji meteorologija”(prof. A. Bukantis);
Spalio 11 d. vietoje paskaitos „Taikomoji meteorologija” (prof. A. Bukantis) vyks paskaita „Okeanografija” (doc. D. Pupienis).