Studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą

Meteorologijos ir hidrologijos studijų programos IV kurso studentas Giedrius Uselis 2018 m. liepos 1 – rugpjūčio 31 d. dalyvavo Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ finansuotame projekte Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0101 „Užliejamų pelkių plotų tyrimas remiantis Sentinel palydovų duomenimis”. Projekto metu buvo įvertintas skirtingų Sentinel palydovų duomenų tinkamumas vertinant augalija apaugusios pelkės vandens rėžimo tyrimams, nustatytos tikėtinai užliejamų plotų ribos ir jų kaita skirtingo tipo pelkėse ir žemėnaudose.

Daugiau projekto rezultatų galite rasti mokslinėje ataskaitoje.