Studijų programų „Meteorologija ir hidrologija” ir „Hidrometeorologija” išorinio vertinimo rezultatai

Studijų kokybės vertinimo centras informuoja, kad atsižvelgdamas į 2017 m. pabaigoje ekspertų parengtas vertinimo išvadas, priėmė sprendimą abi programas įvertinti teigiamai ir akredituoti maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Sprendimo motyvai yra yra išdėstyti išorinio įvertinimo pažymoje: 20180109112110775 akreditacija