Leidimas ginti darbus

Meteorologijos ir hidrologijos studijų programos 2 kurso studentų dėmesiui!

Hidrologijos/meteorologijos tiriamuosius darbus leidžiama ginti visiems pristačiusiems darbus.

VGTU konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis”

VGTU kviečia į 21 – ąją jaunųjų mokslininkų konferenciją „Mokslas – Lietuvos ateitis: Aplinkos apsaugos inžinerija”.

Konferencija vyks 2018 m. kovo 20 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto II rūmuose, Saulėtekio al. 11, Vilniuje. Konferencijoje dalyvaus Lietuvos ir užsienio mokslininkai. Vyks plenarinis posėdis, kuriame pranešimus skaitys pramonės įmonių, valstybinių ir mokslinių institucijų atstovai. Jaunieji mokslininkai skaitys pranešimus pasekcijuose bei pristatys stendinius pranešimus.

Daugiau informacijos kvietime (atsisiųsti).

KONFERENCIJOS TEMATIKA:

Atmosferos apsauga

Atmosferos tarša, oro užterštumo tyrimai ir valymo technologijos, aplinkos monitoringas,  atsinaujinantys energijos šaltiniai, matematinis modeliavimas.

Hidrosferos ir dirvožemio apsauga

Paviršinis ir požeminis vanduo, nuotekos, dirvožemis, jų taršos kontrolė ir  taršos mažinimas, atliekų tvarkymas, matematinis modeliavimas.

Antropogeninės taršos poveikis aplinkai

Kraštovaizdžio tvarkymas, antropogeninė tarša ir biologinė įvairovė, antropogeninis poveikis aplinkai, visuomenės sveikata, klimato kaita ir jos indikatoriai, aplinkos apsaugos vadyba ir ekonomika.

Fizinė aplinkos tarša

Vibracija, akustinis triukšmas, šiluminė tarša, elektromagnetiniai laukai, jonizuojanti spinduliuotė, fizinės taršos mažinimo priemonės, matematinis modeliavimas.

Sveikiname

Sveikiname Meteorologijos ir hidrologijos studijų programos III kurso studentą Giedrių Uselį gavus prof. Stepono Kolupailos vardinę stipendiją!

100 klausimų apie klimato kaitą

Maloniai kviečiame į knygos „100 klausimų apie klimato kaitą“ sutiktuves Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (Gedimino pr. 51) 2017 metų gruodžio 14 dieną, ketvirtadienį, 16 val.

Lauksime jūsų Renginių erdvėje 3 aukšte (305 kab.)

Dalyvauja knygos autoriai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Kęstutis Navickas, Aplinkos ministerijos, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro atstovai. Renginys nemokamas.

Klimato kaita_e–kvietimas

 

Kvietimas į mokymus: COST-Eumetsat training school on „Copernicus Marine Data in Ocean Models and Operational Applications”

Registracija iki gruodžio 6 d.
Dear colleagues,
we are launching a LAST MINUTE call for applications to the COST-Eumetsat training school on „Copernicus Marine Data in Ocean Models and Operational Applications”. We have capability for about 10 more students, so the deadline for application has been extended to 6 December (just for people working at EU/COST countries).
The training will take place at Hamburg from 5 to 9 February, and there will be lectures on:
Access to Copernicus data (batch downloading and processing) for SST, wind/stress, sea ice, ocean colour
Manipulation of CMEMS products using high-level netCDF operators (CDO, nco)
From data to results: using notebooks to describe workflows
Data assimilation (satellite and HF radar data)
Reconstruction of missing data using DINEOF
Use of wind data /  Use of altimetry data
Please let me know if you are interested as soon as possible. Also, see attached for more information, and the link to register is at
http://training.eumetsat.int/course/view.php?id=158
Pre announcement – Copernicus Copernicus Marine Data in Ocean Modells and Operational Applications, Hamburg, 2018
Aida Alvera Azcarate
AGO-GHER
Université de Liège
Allée du 6 Août, 17, Bât. B5
4000 Liège, Belgium