Priėmimas į Fizinės geografijos doktorantūrą

Priėmimo į doktorantūrą atrankos procedūros pokalbis vyks birželio 30 d.  9 val. 319 a. (M. K. Čiurlionio g. 21).

Dalyvauti konkurse, norint užimti doktorantūros studijų VU vietą, galima pateikus nustatytos formos prašymą ir reikalingus dokumentus. Prašymas ir būtinų dokumentų kopijos (PDF formatu) pateikiami internetu nuo birželio 1 d. iki birželio 27 d. 24:00 val. Daugiau informacijos rasite čia: http://www.vu.lt/studijos/doktorantura-ir-rezidentura/doktorantams/priemimas-dokt