Priėmimas į Fizinės geografijos doktorantūrą

Priėmimo į doktorantūrą atrankos procedūros pokalbis vyks birželio 30 d.  9 val. 319 a. (M. K. Čiurlionio g. 21).

Dalyvauti konkurse, norint užimti doktorantūros studijų VU vietą, galima pateikus nustatytos formos prašymą ir reikalingus dokumentus. Prašymas ir būtinų dokumentų kopijos (PDF formatu) pateikiami internetu nuo birželio 1 d. iki birželio 27 d. 24:00 val. Daugiau informacijos rasite čia: http://www.vu.lt/studijos/doktorantura-ir-rezidentura/doktorantams/priemimas-dokt

Ginantiems tiriamuosius darbus ir mokslinio darbo projektus

Mereorologijos ir hidrologijos studijų programos III kurso bei Hidrometeorologijos studijų programos I kurso studentų dėmesiui

Hidrologijos/Meteorologijos tiriamuosius darbus ir Hidrologijos/Meteorologijos mokslinio darbo projektus leidžiama ginti visiems pristačiusiems darbus.

Hidrologijos/Meteorologijos tiriamųjų darbų gynimas vyks birželio 5 d. 9 val. 316 kab.
Hidrologijos/Meteorologijos mokslinio darbo projektų gynimas vyks birželio 15 d. 9 val. 316 kab.

2017-06-02
Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas
prof. A. Bukantis