Dėl tiriamųjų darbų ataskaitų ir mokslinio darbo projektų

Informacija METEOROLOGIJOS IR HIDROLOGIJOS III KURSO ir Hidrometeorologijos I kurso STUDIJŲ PROGRAMŲ studentams: čia.