Naujos EO4EU platformos pristatymas

Birželio 11 dieną 12 val. kviečiame dalyvauti naujos EO4EU platformos pristatyme. Platformos tikslas – suteikti supaprastintą prieigą prie įvairių nuotolinių žemės stebėjimų duomenų šaltinių.

Renginys vyks nuotoliniu būdu, trukmė 1 val. Daugiau informacijos ir registraciją rasite čia.

Pelkių fondas kviečia prisijungti prie Paąžuolynės pelkės atkūrimo

XX a. viduryje centrinėje Lietuvos dalyje esančioje Paąžuolynės pelkėje buvo atliktas plataus masto sausinimas ir durpių gavyba, kurie sukėlė šioje vietovėje esančių gamtinių vertybių nykimą.
Šiuo metu Pelkių fondas ieško:
– Įmonių, kurios nori mažinti savo anglies pėdsaką, paremiant Lietuvos pelkių atkūrimą.
– Įmonių tvarumo vadovų, kurie norėtų artimiau susipažinti ir užmegzti ryšį.
Daugiau informacijos galite rasti čia.

Nuotolinis Izraelio ir Baltijos šalių tinklaveikos renginys „Mokslo ir inovacijų sprendimai klimatui neutralių ir pažangių regionų kūrimui“

Baltijos šalys kartu su partneriais iš Izraelio birželio 6 d. 10:00-12:30 val. organizuoja nuotolinį tinklaveikos renginį, skirtą sustiprinti tarptautinį mokslo ir studijų, viešojo sektoriaus institucijų ir verslo įmonių bei organizacijų bendradarbiavimą, siekiant įveikti besikeičiančio klimato keliamus iššūkius ir pasiūlyti sprendimus miestams ir regionams.

Renginio tematika apima 4 kvietimų grupes, padėsiančias rasti partnerių 2024 metų kvietimuose:

  • Žalioji energetika (atsinaujinantys energijos šaltiniai, biokuras);
  • Prisitaikymas prie klimato kaitos (pasirengimas neigiamam klimato kaitos poveikiui, visuomenės informuotumo didinimas, visų lygių valdžios institucijų dalyvavimas);
  • Poveikiu klimatui neutralūs ir pažangūs miestai, įskaitant Naująjį europinį bauhauzą (miestų planavimas, taršos mažinimas ir judumas miestuose ir priemiesčiuose, visų lygių valdžios institucijų dalyvavimas);
  • Tvarus judumas (transportas, logistika).

Daugiau informacijos apie renginį rasite čia.

ECMWF atstovų vizitas

Rytoj, balandžio 18 d. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje lankysis Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro (ECMWF) atstovai Ervin Zsoter ir Stijn Vermoote.

Susitikimas vyks adresu Oršos g. 8, II aukšto salėje-muziejuje. Renginio programą rasite čia.

 

 

Jaunųjų geografų konferencija “GEOGRAPHIA JUVENTA” jau kovo 28 d.

2024 m. kovo 28 d. kviečiame dalyvauti VIII-ojoje jaunųjų geografų konferencijoje kurioje, gamtos mokslo krypčių doktorantai bei studentai pristatys temas, kurios pasižymi originalumu ir naujumu, o jų analizei pasitelkiami inovatyvūs metodai. Šiųmetėje konferencijoje pristatomų klausimų spektras – itin platus: čia aptiksime tiek technologinių naujovių diegimą įvairiose geomokslų srityse, tiek mėginimų modeliuoti specifinius geomorfologinius, meteorologinius ir hidrologinius procesus bei vertinti galimą jų poveikį Lietuvos gamtinei aplinkai, tiek savitus šalies kraštovaizdžio ir socialinės terpės pokyčių aspektus analizuojančius tyrimus.

Konferencijos medžiaga (konferencijos dalyvių pranešimų tezės) išleistos atskirame leidinyje „Geographia Juventa. VIII-osios nacionalinės jaunųjų geografų konferencijos medžiaga”

VIII-oji nacionalinė jaunųjų geografų konferencija “GEOGRAPHIA JUVENTA” vyks 2024 m. kovo 28 d. nuo 9:30 val. Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institute 214 – Didžiojoje auditorijoje (Čiurlionio g. 21, Vilnius).

Doc. dr. Vasilijaus Vaclovo Ščemeliovo 100-osios gimimo metinės (1924–2016)

2024 m. sausio 1-ąją žymiam Lietuvos klimatologui ir meteorologijos mokslo populiarintojui Vasilijui Vaclovui Ščemeliovui būtų sukakę 100 metų. Docentas V. Ščemeliovas – ilgametis Vilniaus universiteto darbuotojas, keturiasdešimt penkerius metus praleidęs meteorologų kalvėje – Hidrologijos ir klimatologijos katedroje. Tai daugiau nei keturiasdešimt tūkstančių valandų auditorijose bei beveik keturiasdešimt vasarų kartu su studentais lauko praktikose. V. Ščemeliovas paliko nepaprastai ryškų pėdsaką pokarinėje Lietuvos meteorologijos istorijoje ir per savo pedagoginio darbo metus parengė ištisą plejadą meteorologijos ir klimatologijos specializacijos geografų, kurie su dėkingumu prisimena Mokytojo perteiktas žinias bei patirtį. » Read more

VIII-oji nacionalinė jaunųjų geografų konferencija „Geographia Juventa”

2024 m. kovo 28 d., VU Chemijos ir Geomokslų fakultete, Geomokslų institute (M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius) vyks VIII-oji nacionalinė jaunųjų geografų konferencija “GEOGRAPHIA JUVENTA”.

Konferencija skirta pristatyti jaunųjų mokslininkų-geografų vykdomus tyrimus, naujas idėjas, patirtis ir aktualias nūdienos problemas. Kviečiame dalyvauti jaunuosius mokslininkus ir studentus. Fizinės geografijos krypties doktorantai parengia žodinius pranešimus, jaunieji mokslininkai ir studentai – stendinius pranešimus. Dalyvavimas konferencijoje nemokamas.

Registracija į konferenciją vykdoma iki sausio 30 dienos, paspaudus šią nuorodąhttps://forms.gle/ZWG8oApmMaQ77CWs8

Daugiau informacijos apie konferenciją čia

Išplėstinės santraukos šabloną galite rasti ir atsisiųsti paspaudę čia.

1 2 3 43