Priėmimas į doktorantūrą

Dalyvauti konkurse, norint užimti doktorantūros studijų vietą, galima pateikus nustatytos formos prašymą ir reikalingus dokumentus. Prašymas ir būtinų dokumentų kopijos (PDF formatu) pateikiami internetu nuo birželio 1 d. iki birželio 27 d. 24 val. Visa informacija dėl 2016 metų priėmimo į doktorantūrą yra  VU internetiniame puslapyje.

Priėmimas (atrankos kriterijus yra pokalbis) į Fizinės geografijos krypties doktorantūrą vyks 2016 m. birželio 29, 9 val. GMF Hidrologijos ir klimatologijos katedroje, 315 kab., M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius.  Pokalbis vertinamas balais, atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją ir mokslinio darbo metodinius įgūdžius, mokslo darbus, jo motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, magistro kvalifikacinio laipsnio arba jam prilyginto aukštojo išsilavinimo akademinių dalykų įvertinimo vidurkį, baigiamojo darbo įvertinimą.