Disertacijos gynimas

Gruodžio 21 dieną Dalia Grendaitė gins disertaciją „Chlorofilo α koncentracijos ežeruose nustatymas, remiantis Sentinel-2 palydovų duomenimis“ fizinės geografijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. Disertacija rengta 2018–2023 metais Vilniaus universitete. Mokslinius tyrimus rėmė Vilniaus universiteto mokslo skatinimo fondas (Nr. MSF-JM-7/2021). Mokslinis vadovas – prof. dr. Edvinas Stonevičius.

Gynimo data – gruodžio 21 d., 13:00, vieta – 313 a. (VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institute, M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius).

Susipažinti su disertacija galite čia