Aplinkos apsaugos agentūros Klimato kaitos skyrius ieško darbuotojo

Aplinkos apsaugos agentūra ieško Klimato kaitos skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio darbuotojo). Į šias pareigas gali pretenduoti visi baigę gamtinės geografijos studijas (įskaitant hidrologiją ir meteorologiją).

Pagrindinės darbo veiklos:

  • Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio apskaita ir vertinimas.
  • Ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas fluorintų ŠESD srityje.

Detali informacija apie skelbiamą konkursą.