Leidimas ginti darbus

Meteorologijos ir hidrologijos studijų programos 2 kurso studentų dėmesiui!

Hidrologijos/meteorologijos tiriamuosius darbus leidžiama ginti visiems pristačiusiems darbus.