Nauji šiltnamių dujų koncentracijos atmosferoje „antirekordai”

Naujausiame Pasaulinės meteorologijos organizacijos šiltnamio dujų biuletenyje (WMO GREENHOUSE GAS BULLETIN) pateikti Globalios atmosferos stebėjimo programos (GAW) duomenys apie šiltnamio dujų koncentraciją 2015 m.: CO2‒400,0±0,1 ppm, CH4‒1845±2 ppb, N2O‒328,0±0,1 ppb. Tai atitinkamai 44 %, 156 % ir 21 % daugiau nei iki pramoninis lygis (1750 m.). Prognozuojama, kad 2016 m. vidutinė metinė CO2 koncentracija pirmą kartą viršys 400 ppm.