Meteorologijos ir hidrologijos studijų programos II kurso studentų dėmesiui! (atnaujinta)

Tarpines Hidrologijos/Meteorologijos tiriamojo darbo ataskaitas į 315 kab. prašome pristatyti iki spalio 25 d. 14 val.

Tarpinė tiriamojo darbo ataskaita (TDA) pateikiama raštu laikantis reikalavimų, išdėstytų E. Rimkaus ir G. Valiuškevičiaus leidinyje „Metodiniai nurodymai rašantiems mokslo tiriamuosius ir baigiamuosius darbus“ (2016). Tarpinę TDA sudaro įvadas ir literatūros apžvalga. Darbo vadovas įvertins, ar TDA atitinka reikalavimus ir gali būti ginama.

Tarpinių tiriamojo darbo rezultatų aptarimui skirtas seminaras numatomas spalio 28 d. 8 val. 316 a. (atnaujintas laikas!)

Tarpinė TDA, darbo vadovui leidus, pristatoma trumpu (5–6 min.) žodiniu pranešimu. Pranešimą galima iliustruoti panaudojant PowerPoint. Rašto darbų vertinimo kriterijai išdėstyti leidinyje „Metodiniai nurodymai…“, 2016. Tarpinę TDA vertina darbo vadovas.

Rekomenduojama iki spalio 17 d. vadovams pateikti TDA juodraščius.

 

Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas

prof. dr. Arūnas Bukantis