Priėmimas į papildomųjų studijų programą „Geografija“

Studijų programos tikslas – suteikti kolegijų studentams, kurių studijos susijusios su geografija ir kartografija, būtinas gamtinės ir visuomeninės  geografijos krypčių žinias ir gebėjimus, kad jie galėtų tęsti studijas Vilniaus universiteto magistrantūros programose „Kartografija“, „Hidrometeorologija“ ir „Geografija ir kraštotvarka“. Baigę šią programą gebės suprasti kraštovaizdžio bei visuomenės ir ūkio sistemų formavimosi ir raidos bei erdvės diferenciacijos pasaulyje ir Lietuvoje dėsningumus, bendrąsias tvaraus vystymo, kraštotvarkos, aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos nuostatas, hidrologijos bei meteorologijos esminius dėsnius. Tokia programa Lietuvoje vienintelė.

» Read more