GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETO STUDIJŲ METŲ PRADŽIOS ŠVENTĖS RENOVATION STUDIORUM 2016-09-01 PROGRAMA

10.00 – 11.00 val. Gamtos mokslų fakulteto Studijų metų pradžios atidarymo šventė vyks Vilniaus universiteto Jungtiniame gyvybės mokslų centre C106 (Saulėtekio al. 7)
Sveikinimo žodžius tars Gamtos mokslų fakulteto dekanas prof. Osvaldas Rukšėnas, Aplinkos ministerijos atstovas Saliamonas Paltanavičius, doc. Virginija Podėnienė, VU SA GMF pirmininkė Sabina Gračiova.
11.00 – 12.00 val. Pirmų kursų studentų, (bakalaurų ir magistrantų), kurių užsiėmimai vyks JGMC (Saulėtekio al. 7), susitikimai su studijų programų komitetų pirmininkais ir dėstytojais.
12.00 – 13.00 val. Pirmų kursų studentų (bakalaurų ir magistrantų), kurių užsiėmimai vyks M. K. Čiurlionio g. 21, susitikimai su studijų programų komitetų pirmininkais ir dėstytojais. Meteorologijos  ir  hidrologijos bei Hidrometeorologijos pirmų kursų studentai kviečiami 12 val. į 319 a.  (M. K. Čiurlionio g. 21).
11.00 – 13.00 val. Gamtos mokslų fakulteto bendruomenės nariams ekskursijos: JGMC, Zoologijos muziejus.
14.00 val. – renkamės GMF (M. K. Čiurlionio g. 21) Didžiajame kieme. Iš čia žygiuosime prie LR Seimo rūmų.
14.45 val.  – VU bendruomenės eisena į VU centrinių rūmų Didįjį kiemą (Universiteto g. 3).
15.30 – 16.30 val. iškilminga studijų metų pradžios RENOVATION STUDIORUM ceremonija universiteto Didžiajame kieme. Koncertuos Vilniaus universiteto pučiamųjų orkestras „Oktava“ ir Vilija Matačiūnaitė.
18.00 val. – Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios Gospel choro šlovinimo vakaras (Šv. Jono g. 12).

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS JUS DALYVAUTI RENOVATION STUDIORUM ŠVENTINIUOSE RENGINIUOSE