16th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applied Climatology (ECAC)

EMS_ECAC2016 m. rugsėjo 12‒16 d. Trieste (Italija) vyks bendra Europos meteorologijos asociacijos (EMS) ir Europos taikomosios klimatologijos (ECAC) konferencija. Pranešimų santraukas galima teikti iki balandžio 21 d. Informacija apie konferenciją:  http://www.ems2016.eu/home.html