Doktorantūros temų ir temų vadovų konkursas

Iki balandžio 10 d. vyksta Fizinių mokslų srities Fizinės geografijos krypties (06P) doktorantūros temų ir temų vadovų konkursas.
Doktorantūros teisė suteikta trims institucijoms (Vilniaus universitetui, Klaipėdos universitetui ir Gamtos tyrimų centrui), todėl jose konkursai vykdomi atskirai, priklausomai nuo institucijai skirtų doktorantūros vietų 06P kryptyje 2016 m. Temas  gali siūlyti pretendentai į doktorantų vadovus (vienas vadovas gali siūlyti ne daugiau dviejų temų). Doktorantų vadovais gali būti aktyviai mokslinį darbą dirbantys mokslininkai, atitinkantys Vilniaus universiteto, Klaipėdos universiteto ar Gamtos tyrimų centro kvalifikacinius reikalavimus fizinių mokslų srities vyresniajam mokslo darbuotojui. 
Paraiškoje, pateikiamoje doktorantūros komitetui, pretendentas į doktoranto vadovus pateikia:
disertacijos temos pavadinimą;
temos aktualumo, naujumo, perspektyvumo, temos įgyvendinimo galimybių pagrindimą (iki 1 pusl.);
institucijos ir padalinio, kur bus atliekami doktoranto moksliniai tyrimai, pavadinimą;
svarbiausių pastarųjų 5 metų (2011-2015) publikacijų sąrašą;
svarbiausių vadovautų ar vykdytų mokslinių tyrimų temų (projektų) sąrašą;
vadovautų ir apgynusių disertacijas doktorantų sąrašą.
 Paraiškas lietuvių ir anglų kalbomis siųskite iki balandžio 10 d. vakaro adresu arunas.bukantis@gf.vu.lt
Paraiškas į visas tris institucijas vertins 06P doktorantūros komitetas.
Fizinės  geografijos krypties doktorantūros reglamentas: http://www.vu.lt/studijos/doktorantura-ir-rezidentura/doktorantams/mokslo-krypciu-reglamentai
Pagarbiai,
DK pirmininkas
Arūnas Bukantis