2015 metų prof. Stepono Kolupailos studentų šalpos fondo ir Lietuvių fondo (JAV) stipendija paskirta Meteorologijos ir hidrologijos III kurso studentui Dovydui Reitelaičiui.
Sveikiname!!!

 

WP_20151217_14_05_38_Pro