Paryžiuje vyksta COP21

  2015 m. lapkričio 30 d. Paryžiuje prasidėjo COP21 – Jungtininių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių 21-oji konferencija.

COP21 vyks iki gruodžio 11 d. Joje numatoma patvirtinti naują teisiškai privalomą tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos, įsigaliosiantį nuo 2020 m.

Paryžiaus konferencijoje tikimasi pasiekti ambicingo ir ilgalaikio privalomo susitarimo, kuriuo subalansuotai bei ekonomiškai efektyviai numatoma spręsti klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie klimato kaitos, finansų, technologijų kūrimo ir perdavimo, gebėjimų stiprinimo, veiksmų skaidrumo bei paramos klausimus. Protokole būtų nustatyti ambicingi nacionaliniu lygmeniu apibrėžti klimato kaitos švelninimo įsipareigojimai.
COP21 naujienas sekite čia http://www.cop21.gouv.fr/en/

Paryzius 2015 23217730779_578ed09988_b