Paskaitų tvarkaraščio pakeitimai IV kursui spalio 29 – lapkričio 5 d.

Spalio 29 d. 9-10 val. “Taikomosios meteorologijos” koliokviumas, po jo – praktikos darbai.

Spalio 30 d. 8-12 val. “Taikomoji meteorologija”.

Lapkričio 2 d. 14-15 val. “Lietuvos klimato” koliokviumas.

Lapkričio 4 d. 8-14 val. “Taikomoji hidrologija”.

Lapkričio 5 d. paskaitų nebus.

Lapkričio 6 d. ir vėliau – įprastas tvarkaraštis.

Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas
prof. Arūnas Bukantis